Vår organisation

Norrtälje Kommun är vår hundraprocentiga ägare genom sitt bolag Norrtälje Kommunhus AB.
Norrtälje kommun logotyp
Vår styrelse består av lokala politiker. Dessutom finns även några personalrepresentanter med i styrelsen:

  • Håkan Johansson, styrelseordförande (M)
  • Michael Sjöblom, 1:e vice ordförande (KD)
  • Håkan Jonsson, 2:e vice ordförande (S)
  • Janet Tjörnhammar, styrelseledamot (M)
  • Thomas Högbom, styrelseledamot (SD)
  • Louise Fredriksson, styrelseledamot (L)
  • Frida Ranft, styrelseledamot (S)
  • Martin Einarsson, styrelseledamot (S)
  • Gunnar Englund, styrelseledamot (C)

Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av ovan personer går det bra att söka här.

Vår ledningsgrupp består av chefer tillsammans med vd och utvecklingsingenjör: