Vår organisation

Norrtälje Kommun är vår 100 procentiga ägare genom sitt bolag Norrtälje Kommunhus AB.

Här är beslutsfattarna i Norrtälje Energi.

Vår styrelse består av lokala politiker. Dessutom finns även några personalrepresentanter med i styrelsen:

 • Håkan Johansson, styrelseordförande (M)
 • Gunnar Englund, 1:a vice ordförande (C)
 • Håkan Jonsson, 2:a vice ordförande (S)
 • Arne Ringfors, styrelseledamot (L)
 • Eva Englund, styrelseledamot (L)
 • Ulf Rosengren, styrelseledamot (MP)
 • Andrea Kronvall, styrelseledamot (SD)
 • Susanne Risberg, styrelseledamot (S)
 • Mattias Jones, styrelseledamot (M)

Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av ovan personer går det bra att söka här.

Vår ledningsgrupp består av samtliga chefer tillsammans med Vd och Utvecklingsingenjör:

 • Tobias Dahlberg tillträder som ny vd 20200608
 • Lena Stockman, t.f. vd och Chef Ekonomi & administration, 0176-718 52
 • Eva Blixt, Chef Försäljning & kundcenter, 0176-718 23
 • Stefan Jonryd, Chef Elnät, 0176-718 41 (pappaledig). T.f. Chef Elnät, Annette Wikström 0176-718 17
 • Tommy Kindblom, Chef Värme, 0176-718 29
 • Camilla Rydstrand, Utvecklingsingenjör, 0176-718 42
 • Magnus Rådahl, Chef Stadsnät, 0176-718 64