Vår organisation

Norrtälje Kommun är vår 100 procentiga ägare genom sitt bolag Norrtälje Kommunhus AB.
Norrtälje kommun logotyp

Här är beslutsfattarna i Norrtälje Energi.

Vår styrelse består av lokala politiker. Dessutom finns även några personalrepresentanter med i styrelsen:

  • Håkan Johansson, styrelseordförande (M)
  • Gunnar Englund, 1:a vice ordförande (C)
  • Håkan Jonsson, 2:a vice ordförande (S)
  • Arne Ringfors, styrelseledamot (L)
  • Louise Fredriksson, styrelseledamot (L)
  • Ulf Rosengren, styrelseledamot (MP)
  • Andrea Kronvall, styrelseledamot (SD)
  • Susanne Risberg, styrelseledamot (S)
  • Mattias Jones, styrelseledamot (M)

Vill du veta mer eller komma i kontakt med någon av ovan personer går det bra att söka här.

Vår ledningsgrupp består av samtliga chefer tillsammans med vd och utvecklingsingenjör: