Fjärrvärmepriser

Vi har två olika prismodeller för fjärrvärme beroende på kundtyp och årsförbrukning.

Prismodell Småhus är en enkel prismodell som gäller för småhus (en- och tvåfamiljshus) med årliga värmeleveranser under 30 MWh. Läs mer om Prismodell Småhus.

Prismodell Verksamheter gäller för fjärrvärmeleveranser till näringsverksamhet, bostadsrättsföreningar eller annan verksamhet där värmeleveranserna överstiger 30 MWh per år. Prismodellen skapar motivation till åtgärder för att minimera effekttoppar samt minska värmeförluster vintertid. Läs mer om Prismodell Verksamheter.

Anslutningskostnad tillkommer som en engångskostnad om din fastighet inte redan är ansluten till fjärrvärmenätet. Läs mer om kostnader för anslutning.