Fjärrvärmepriser

Från 2014 har vi förenklat prismodellerna för fjärrvärme.

En prismodell för en- och tvåfamiljshus och anläggningar med en årsförbrukning som understiger 30 MWh där du betalar en fast avgift för att abonnera på fjärrvärmenätet och sedan betalar du för mängden fjärrvärme du använder. Enkelt eller hur?

Fast årlig avgift: En fast årlig avgift helt enkelt.

Energipris: Ett fast pris per använd MWh.

Den andra prismodellen avser fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) eller har en årsförbrukning som överstiger 30 MWh.

Huvudsyftet med den modellen är att den på ett rättvist och tydligt sätt ska spegla kostnaden för att producera den fjärrvärme som levereras till fastigheten. Modellen gör det tydligt och enkelt att förstå vad man betalar för.

Fast del – kronor
En fast årlig avgift som baseras på det resursbehov som behövs för mäthantering, debitering och kundservice per leveranspunkt.

Effektdel – kr/kW
Uppmätta dygnsmedeleffekten från november till mars den senaste säsongen ger fastigheten en unik effektsignatur som sedan ligger till grund för energipriset man betalar.

Energidel – kr/MWh
Man betalar olika energipris beroende på när man använder energin. Ett pris för basenergi och ett högre pris för spetsenergi. Detta speglar kostnaderna för framställningen av fjärrvärme till det pris man betalar. Vår värmeproduktion sker till största delen av förbränning av biobränsle. När dygnsmedeltemperaturen ligger under 0°C ökar våra produktionskostnader vilket återspeglas i ett högre energipris.

Genom energieffektiviseringar kan du påverka energiåtgången och därmed spara pengar. Störst besparing gör du under vintermånaderna.

Med den nya prismodellen har man större möjlighet att spara pengar genom att jämna ut effekttoppar. Detta genom att till exempel ha välisolerade tak, väggar och fönster. Men också genom att justera in värmeanläggningen för att uppnå optimal balans mellan total energiförbrukning och effekttoppar.

Tack för att du valt fjärrvärme som uppvärmningsform. Du är del av vår fina underjordiska miljörörelse.

Prislista 1
Fjärrvärme Norrtälje, Rimbo och Hallstavik

Fast avgift: 3 750 kr/år
Energipris: 615 kr/MWh

Alla priser är inklusive moms.
Prislista 1 gäller för en- eller tvåfamiljshus och anläggningar med en årsförbrukning som understiger 30 MWh.

Prislista 1

Jämförpriser för Prislista 1

Prislista 2
Fjärrvärme Norrtälje, Rimbo och Hallstavik

Fast avgift: 6 425 kr/år
Effektavgift: 924 kr/kW
Basenergipris: 337 kr/MWh
Spetsenergipris: 693 kr/MWh

Alla priser är exklusive moms.
Prislista 2 gäller för fjärrvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis bostadsrättsföreningar) eller har en årsanvändning som överstiger 30 MWh

Prislista 2

Jämförpriser för Prislista 2 exklusive moms

Jämförpriser för Prislista 2 inklusive moms

Effektbehov och effektavgift

Effektbehovet baseras på uppmätt dygnsmedeleffektuttag under vinterperioden november–mars. Uppmätt dygnsmedeleffekt ställs mot aktuell dygnsmedeltemperatur från SMHI vilket ger sambandet mellan utetemperatur och fastighetens effektbehov. Tillsammans bildar dessa värden en för fastigheten unik effektsignatur som utgör grunden för hur stor effektavgiften blir. Effektavgiften motsvarar effektbehovet vid utetemperartur -16 °C. Effektbehovet revideras en gång per år.

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.