Planerat fjärrvärmeavbrott i Norrtälje, Lommarvägen 1, 14 november

Planerat fjärrvärmeavbrott i Norrtälje, Lommarvägen 1, 14 november Klockan 8-16.

Berörda kunder är aviserade.

Fjärrvärmen kan komma att kopplas på tidigare än utsatt stopptid.