Elmarknadshandboken

Den svenska Elmarknadshandboken är branschstandard för bland annat leverantörsbyten, mätvärdeshantering, kundflyttar, avräkning och kvalitetssäkring.

Elmarknadshandboken riktar sig till alla aktörer som verkar på den svenska elmarknaden och ska ses som ett komplement till gällande lagar, förordningar, föreskrifter och anvisningar som styr branschen.


Organisationen Elmarknadsutveckling, som har ansvaret för Elmarknadshandboken, ska utifrån en helhetssyn verka för att elmarknaden i Sverige utvecklas kostnadseffektivt, konkurrensneutralt och med kunden i centrum. I arbetet ska utveckling inom Norden och Europa beaktas. Arbetet fokuserar på ramverket för informationsutbyte mellan branschens aktörer i exempelvis processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturdata.

Elmarknadsutveckling hanterar frågor och ärenden från marknadens aktörer, samt ansvarar för att den svenska Elmarknadshandboken är korrekt och uppdateras vid förändringar.

Organisationen Elmarknadsutveckling är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige, Oberoende Elhandlare och Svenska Kraftnät. Organisationen tar emot frågeställningar och ärenden från branschens aktörer gällande informationsutbytet mellan aktörerna. Organisationen tar inte emot klagomål på enskilda företag eller företeelser.

Kunder som har frågor eller synpunkter som rör elmarknaden hänvisas till det elhandels- eller elnätsföretag där du är kund, till Konsumenternas energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen eller Konsumentverket.

Vill du läsa hela elmarknadshandboken så finns länken nedan.