Ledningsutsättning – om du ska gräva

Det enda sättet att beställa ledningsutsättning är att använda sig utav ledningskollen.se. När du använder ledningskollen så får alla nätägare som har nät där du ska gräva (t.ex. vatten, tele, el, opto, fjärrvärme) en förfrågan. Detta gör att du slipper kontakta alla ledningsägare. Denna webbtjänst är kostnadsfri att använda och fungerar utmärkt även i din smartphone.

Företaget Geomatikk hanterar all ledningsutsättning för el, opto (fiber) och fjärrvärme inom våra nätområden. Det gäller även hantering av ärenden och kartdata. Du hittar all information om vad som gäller på ledningskollen.se.

Varför ska man använda Ledningskollen?

  • Du minskar risken att gräva av andras ledningar
  • En fråga når alla som är med i Ledningskollen
  • Förenkla och samordna grävarbeten