Elnätspriser

Elnätspriset handlar om transporten av el till dina uttag. Du betalar till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Själva elen köper du av valfritt elhandelsföretag. Elnätspriset består av två delar, ett fast och ett rörligt pris.

Abonnemangspriset är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (Ampere). Överföringspriset är rörligt, du betalar för varje överförd kilowattimme (kWh) du använder. Till detta tillkommer skatter och myndighetsavgifter.

Riksdagen har beslutat att det är ditt elnätsföretag, istället för ditt elhandelsföretag, som fakturerar dig energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket från och med 1 januari 2018. Energiskatten för 2021 är fastställd till 35,6 öre/kWh (exklusive moms, 44,5 öre/kWh inklusive moms).

Prislista ELNÄT från 2021-08-01 finns här.

Prislista ELNÄT från 2018-01-01 – 20210731 finns här nedan.

Enhetstariff

Överföring: 15,2 öre/kWh | inkl. moms 19 öre/kWh

Fast avgift:

Mätarsäkring (A): Lägenhet 16 20 25 35 50 63
kr/år exkl. moms: 765 2 751 4 074 5 187 7 464 11 538 16 300
kr/år inkl. moms: 956,25 3 438,75 5 092,50 6 483,75 9 330 14 422,50 20 375

Effekttariff

Gäller för kunder med strömtransformatormätning

• Fast avgift: 8 800 kr/år

• Abonnemangsavgift: 352 kr/kW
Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.

• Effektavgift: 52 kr/kW/månad, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad.

• Överföring: 11,6 öre/kWh, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
7 öre/kWh, övrig tid.

(Moms ej inräknat i avgifterna)

Högspänningstariff

• Fast avgift: 16 280 kr/år

• Abonnemangsavgift: 316 kr/kW
Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.

• Effektavgift: 52 kr/kW/månad, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad.

• Överföring: 10,5 öre/kWh, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
6,6 öre/kWh, övrig tid.

(Moms ej inräknat i avgifterna)


Energiskatten för 2021 är 35,6 öre/kWh (exklusive moms) och tillkommer på ovan priser.

Tre statliga avgifter

(debiteras en gång varje år)

Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

• Den första är en Elberedskapsavgift på 39,20 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 49 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2129 kr exkl. moms.

• Den andra är en Nätövervakningsavgift på 4,35 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bland annat till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 5,44 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 870 kr exkl. moms.

• Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 10,25 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 12,81 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 820 kr.

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.