Elnätspriser

Elnätspriset handlar om transporten av el till dina uttag. Du betalar till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Själva elen köper du av valfritt elhandelsföretag. Elnätspriset består av två delar, en fast och en rörlig kostnad.

Kostnaden för ett abonnemang är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (Ampere). Överföringskostnaden är rörlig, det vill säga att du betalar för varje överförd kilowattimme (kWh) du använder och kan därmed variera. Till detta tillkommer skatter och myndighetsavgifter.

Säkringstariff

Gäller för lågspänningskunder upp till 63 A

Överföring: 20,0 öre/kWh | inkl. moms 25,0 öre/kWh

Fast avgift – Mätarsäkring (A): Lägenhet* 16 20 25 35 50 63
kr/år exklusive moms: 984 3 540 5 244 6 680 9 620 14 872 21 016
kr/år inklusive moms: 1 230 4 425 6 555 8 350 12 025 18 590 26 270

*Lägenhet i prislistan avser en särskild säkringstariff för kunder med huvudsäkring 16, 20 eller 25 Ampere där minst tre kunder är anslutna med en gemensam servisledning. Lägenhetstariffen tillämpas enbart för kunder som uppfyller dessa villkor och normalt har en elanvändning på högst 8 000 kWh/år. Gäller normalt inte lägenheter i kedjehus eller radhus.

Effekttariff

Gäller för lågspänningskunder med strömtransformatormätning

Fast avgift: 11 212 kr/år  
Abonnemangsavgift: 446,20 kr/kW                                              
  Medelvärdet av max. 1-timmeseffekt från de två högsta månaderna under året  
Effektavgift: 65,90 kr/kW/månad                                      november-mars, måndag-fredag kl 6-22
  Beräknas på max. 1-timmeseffekt för respektive månad  
Överföring: 14,6 öre/kWh november-mars, måndag-fredag kl 6-22
  8,7 öre/kWh  övrig tid

Moms ej inräknat i avgifterna

Högspänningstariff

Gäller för högspänningskunder

Fast avgift: 24 545 kr/år  
Abonnemangsavgift: 400,55 kr/kW  
  Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året  
Effektavgift: 65,90 kr/kW/månad november-mars, måndag‐fredag, kl 6‐22
  Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad  
Överföring: 13,2 öre/kWh november-mars, måndag‐fredag, kl 6‐22
  8,3 öre/kWh övrig tid

Moms ej inräknat i avgifterna

Gällande energiskatt för 2024 är 42,8 öre/kWh exklusive moms (53,5 öre/kWh inklusive moms) och tillkommer på ovan priser.
Gällande särskilda statliga avgifter ingår i ovan priser. Läs mer elsakerhetsverket.se.

Prislista elproduktion 

Vår prislista för inmatningsabonnemang hittar du här.
Ersättning för nätnytta för småskalig elproduktion 0-1500kW presenteras månad för månad här.

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar energibranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av elnät gällande både konsumenter, näringsidkare och högspänning. Här hittar du nedladdningsbara pdf:er med de olika villkoren både på svenska och engelska. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket.

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.