Elnätspriser

Elnätspriset handlar om transporten av el till dina uttag. Du betalar till det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Själva elen köper du av valfritt elhandelsföretag. Elnätspriset består av två delar, ett fast och ett rörligt pris.

Abonnemangspriset är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (Ampere). Överföringspriset är rörligt, du betalar för varje överförd kilowattimme (kWh) du använder. Till detta tillkommer skatter och myndighetsavgifter.

Energiskatten för 2022 är fastställd till 36,0 öre/kWh (exklusive moms, 45,0 öre/kWh inklusive moms).

Prislista ELNÄT från 2021-08-01 finns här.

Enhetstariff

Överföring: 16 öre/kWh | inkl. moms 20 öre/kWh

Fast avgift:

Mätarsäkring (A): Lägenhet 16 20 25 35 50 63
kr/år exkl. moms: 800 2 880 4 272 5 440 7 832 12 112 17 112
kr/år inkl. moms: 1000 3 600 5 340 6 800 9 790 15 140 21 390

Effekttariff

Gäller för kunder med strömtransformatormätning

• Fast avgift: 9 240 kr/år

• Abonnemangsavgift: 370 kr/kW
Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.

• Effektavgift: 54,60 kr/kW/månad, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad.

• Överföring: 12,1 öre/kWh, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
7,3 öre/kWh, övrig tid.

(Moms ej inräknat i avgifterna)

Högspänningstariff

• Fast avgift: 17 094 kr/år

• Abonnemangsavgift: 332 kr/kW
Medelvärdet av max. 1‐timmeseffekt från de två högsta månaderna under året.

• Effektavgift: 55 kr/kW/månad, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
Beräknas på max. 1‐timmeseffekt för resp. månad.

• Överföring: 11 öre/kWh, november-mars, måndag‐fredag, kl 06‐22.
6,9 öre/kWh, övrig tid.

(Moms ej inräknat i avgifterna)


Energiskatten för 2022 är 36,0 öre/kWh (exklusive moms) och tillkommer på ovan priser.

Tre statliga avgifter

(debiteras en gång varje år)

Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

• Den första är en Elberedskapsavgift på 39,20 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 49 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2129 kr exkl. moms.

• Den andra är en Nätövervakningsavgift på 4,35 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bland annat till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 5,44 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 870 kr exkl. moms.

• Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 11,10 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 13,87 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 905 kr.

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.