Anslutningskostnad elnät

När det ska byggas nytt är det en hel del att tänka på för att få el i rätt tid till den nya anläggningen. Nedan följer lite information kring detta.

Anlita en behörig elinstallatör

Du kontaktar en auktoriserad elfirma (behörig installatör) som sköter all kontakt med oss. Denne skickar en föranmälan till oss senast åtta veckor före önskad anslutning men gärna ännu tidigare, som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter ett nätavtal/offert på anslutningskostnaden. Särskilt viktiga uppgifter att lämna med föranmälan är alla personuppgifter, fastighetsbeteckning, önskad säkringsstorlek eller effektbehov, situationsplan och en geografisk karta som visar var fastigheten är belägen. Om ingen fastighetsbeteckning eller adress finns behöver vi koordinater för platsen där mätarskåp och anslutningspunkt planeras.
Vi rekommenderar att elinstallatören skickar förfrågan till oss via foranmalan.nu. Skulle du ändå vilja göra en offertförfrågan själv, eller vill du enbart veta kostnaden till att börja med, kan du använda vårt formulär för offertförfrågan som finns här.

Vad kostar det?

För varje ny elanslutning betalas en anslutningsavgift. Kostnaden beräknas utifrån en schablonmodell som Energimarknadsinspektionen lanserat och varierar utifrån hur långt ifrån anslutningen ska ske samt på hur stor säkring eller vilket effektbehov (kW) som önskas. Läs mer om anslutningsavgifter här.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet finns i relaterade filer nedan.

Återansluta en redan befintlig anläggning?

Om man vill ansluta en anläggning som varit avslagen, rekommenderar vi att kunden kontaktar en elinstallatör som kontrollerar anläggningen innan strömmen slås på. Elinstallatören anmäler återanslutning till oss. Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.

Vi kopplar in strömmen fram till huvudsäkringen, med uttagna säkringar och huvudbrytare frånslagen. Kund eller installatören slår på strömmen till huset. Tiden innan vi kan koppla in anläggning beror på vilka åtgärder som behöver utföras före anslutningen.

Tillfällig anslutning/byggström?

Du kontaktar en elinstallatör som skickar in en färdiganmälan till oss minst 10 arbetsdagar innan byggström behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning följer med färdiganmälan. Byggströmmen levereras vid en plats som vi anvisar i befintligt nät. Mer information om tillfällig anslutning finns i relaterade filer nedan och här.

Abonnemanget som tecknas under byggströmsperioden följer våra abonnemangs- och elöverföringsavgifter.

Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter. Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Behöver befintliga elledningar flyttas?

Om det finns elledningar där du tänker bygga kan du få betala för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.

Mer information om samtliga ärenden ovan finns samlat här.