För nybyggare och elinstallatörerFöranmälan.nu logotyp

Här har vi samlat information  för dig som elinstallatör och för dig som funderar på att bygga nytt och är nyfiken.

Vi använder oss av föranmälan.nu för att göra hanteringen av alla anslutningsärenden så enkla och tydliga som möjligt. Där kan du som installatör sköta all kontakt med oss samt följa statusen på ditt ärende.

Om du inte redan har ett konto på föranmälan.nu så skapar du lätt ett själv och är igång inom några minuter. Om du vill lära dig allt om hur det fungerar på en gång finns en guide här.

Så här går en ny anslutning till

1. Kontakta elinstallatör

Anlita en auktoriserad elfirma (behörig elinstallatör) som sköter all kontakt med oss.

Installatören skickar en Föranmälan Elinstallation till oss, senast åtta veckor före önskad anslutning men gärna ännu tidigare, som innehåller alla uppgifter vi behöver och vi skickar därefter ett nätavtal/offert på anslutningskostnaden. Särskilt viktiga uppgifter att lämna med föranmälan är alla personuppgifter, fastighetsbeteckning, önskad säkringsstorlek eller effektbehov, situationsplan och en geografisk karta som visar var fastigheten är belägen. Om ingen fastighetsbeteckning eller adress finns behöver vi koordinater för platsen där mätarskåp och anslutningspunkt planeras.

Vi rekommenderar att elinstallatören skickar förfrågan till oss via föranmälan.nu. Skulle du ändå vilja göra en offertförfrågan själv, eller vill du enbart veta kostnaden till att börja med, kan du använda vårt formulär för offertförfrågan som finns nedan. 

2. Skicka din beställning

Skicka underskrivet nätavtal/offert till oss så fort som möjligt. Tänk på att nätavtalet/offerten måste skrivas under inom dess giltighetstid. Får vi inte in din beställning avslutas ditt ärende.

3. Vi utför vårt arbete

När vi fått din beställning påbörjar vi arbetet. Om frambyggnad krävs påbörjas projektering och beredning. Efter beredningen vet vi mer om hur lång tid anslutningen beräknas ta, vilket till stor del beror på de tillstånd som måste sökas hos markägare, kommun och länsstyrelse.

4. Elinstallatören utför sitt arbete

Du ansvarar för arbetet som ska utföras på din tomt och på din anläggning. Allt arbete som kräver elbehörighet ska utföras av elinstallatör. Elinstallatören skickar in en färdiganmälan när anläggningen är klar för anslutning.

5. Ditt hus får el

När alla förberedelser är klara, sätter vi upp den nya elmätaren och ansluter elledningen till ditt hus. Elinstallatören kopplar på elen i din bostad. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på din tomt.