Elstöd från Försäkringskassan på gång

23 februari 2023

Den 20 februari började Försäkringskassan betala ut elstöd till privatpersoner i elområde 3 och 4, så de första som får utbetalning kan tidigast få det på kontot 23 februari. De flesta ska ha fått pengarna den 7 mars. Det tar längre tid om de inte hittar något konto för utbetalning.

Du får elstödet om ditt namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Hur mycket du får beror på elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. I elområde SE3 är stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Alla våra kunder kan lätt inhämta information om den egna förbrukningen under 12-månaders perioden via Mina sidor. Ta sedan antal kWh och dela med två så får du fram hur mycket du ska få i ersättning.

Mer ingående information finns på Försäkringskassans hemsida och där framgår också tydligt att det redan florerar bedrägeriförsök per brev, mejl, sms och telefon, så ett förtydligande: Du kommer aldrig bli uppringd och ombed att logga in eller lämna ut personliga koder för att ta del av stödet utan det kommer utbetalas direkt till dig och ske automatiskt. Du kan också läsa om hur du registrerar ditt konto i Swedbank kontoregister.

Hand med kopparmynt