Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten uppräknas med ett index varje år.

  • Gällande energiskatt framgår på vår sida med elnätspriser.

Reducerad energiskatt

Nedan finns några exempel på användningsområden där förbrukningen av el kan ge möjlighet till en lägre skatt:

  • tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
  • yrkesmässig växthusodling
  • yrkesmässig jordbruksverksamhet
  • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
  • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
  • tåg eller annat spårbundet transportmedel
  • framställning av energiprodukter

För övriga regler om reducerad energiskatt och norrskatteavdrag hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.