Företag

Stadsnätet är ett öppet nät, det innebär att vi inte bestämmer vem som ska leverera internet, bredbandstelefoni, larm, backup eller andra tjänster till dig. Du väljer själv. Det finns flera olika leverantörer att välja bland. De konkurrerar på lika villkor i nätet och det gynnar slutanvändaren genom högre kvalitet och lägre priser. Du har full valfrihet, väljer och byter som du vill och köper tjänsterna direkt från dem.

När ditt företag är anslutet till vårt fibernät och du tecknar ett internetabonnemang hos någon av möjliga tjänsteleverantörer betalar du en separat stadsnätsavgift till oss och en avgift för internetabonnemanget hos vald tjänsteleverantör. Läs mer om priser här.

Även för det lilla företaget

Även om du inte är så beroende av snabbheten i nätet så kommer du att uppskatta den. Tillsammans med andra tjänster i nätet finns många mervärden som gör det till en mycket attraktiv lösning.

  • Snabbare internet
  • Supersnabbt lokalt nät i kommunen
  • Bredbandstelefoni som sänker dina telefonkostnader
  • Larm och säkerhet
  • Styrning, övervakning, datainsamling

Hur får du tillgång till Stadsnätet?

Äger du själv fastigheten du har din verksamhet i är det bara att kontakta oss för en offert på en anslutning.

Hyr du lokaler måste du däremot kontakta din fastighetsägare och be hen skaffa en fastighetsanslutning.

Svartfiber och fiberlänk

För dig som företagare finns möjligheten att beställa svartfiber eller fiberlänk via oss. I båda fallen levererar vi en punkt till punkt förbindelse som ni med vald tjänsteleverantör själva kopplar upp.

  • Svartfiber kan hyras mellan vilka som helst adresser inom vårt fibernät. 
  • En fiberlänk måste alltid utgå från vår huvudnod i Norrtälje till en vald adress inom vårt fibernät.

När man hyr svartfiber eller fiberlänk så skapar det möjligheter att även använda tjänsteleverantörer som inte är anslutna till vårt öppna nät idag.

Priset för fiberlänk från Norrtälje Energi är:

  • Upp till 100 Mbit inom Norrtälje stad 1 200 kr/månad exkl. moms
  • Upp till 100 Mbit inom Norrtälje kommun 2 400 kr/månad exkl. moms

Svartfiber offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information om något av dessa alternativ är aktuellt.