Frågor och svar om fiberanslutning

Du gör enklast och tryggast din beställning på vår hemsida www.norrtaljeenergi.se. Välj Fiber/Jag vill anslut mig och leta upp ditt område. Vill du ändå fylla i ett avtal på papper går det att ladda ned avtalet på samma ställe i Steg 1 i beställningen. Vi kan också sända dig ett avtal per post/e-post.

Att beställa en fiberanslutning efter passerat sista svarsdatum går naturligtvis, men priset kommer troligen att vara något högre än tidigare. Det kan också dröja ett tag innan vi har möjlighet att komma till ditt område eller gata igen.

Ja grävning på tomten ingår i priset och går inte att välja bort eftersom alla anslutningar och områdesnätet upphandlas inklusive grävning. Upp till 40 meter grävning ingår, behöver du längre grävning får du höra av dig så tar vi fram en offert. Vill du ändå gräva själv går det bra, men det påverkar inte priset.

Om det är möjligt kommer vi använda den. Förutsättningar är att kanalisation är i gott skick och att kostnaden för installation inte blir högre än vid ny schakt.

Ja du blir kontaktad av vår entreprenör för att tillsammans gå igenom förutsättningar för schaktning på din tomt. Fiberkabeln kommer att dras kortaste och smidigaste väg in till din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du då för att informera om det finns egna kablar på tomten som till exempel ledningar för robotgräsklippare, jord/bergvärme, belysning med mera. Vid detta möte beslutas också om var i fastigheten mediaomvandlaren ska placeras och var håltagning i huset kommer att ske. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett eluttag inne i fastigheten i anslutning till den platsen.

Består din tomt endast av berg utan möjlighet att gräva ner fiberslangen löser vi detta på annat sätt. Ett alternativ är att man lägger ett förstärkt rör ovan mark i vilket man sedan blåser i fibern i. Ett annan alternativ kan vara en lufthängd kabel. Detta ser vi och planerar för vid hembesöket, men meddela oss gärna innan så att vi känner till det.

Anslutningspriset är per hus. Det innebär att om du vill ansluta två hus på din tomt blir kostnaden 2 gånger anslutningspriset, eftersom det blir två olika anslutningar även om det är på samma tomt. Självklart kan man nyttja samma grävda dike till båda anslutningarna så långt som det är möjligt.

Ring vårt kundcenter på 0176-718 00 och meddela det så fort som möjligt. Om nya ägaren vill beställa i stället så går det bra till samma pris som du fick från början.

Om du skulle vilja ångra din beställning är det vid kontakten med entreprenören inför hembesöket som är absolut sista möjligheten. Om för få hushåll beställer och byggnationen inte blir av (gäller områden där det inte från start är beslutat att bygga), meddelar vi dig detta och då annullerar vi din beställning automatiskt och bekräftar det via post/e-post.

När du gör en beställning via vår hemsida får du en bekräftelse till din uppgivna e-postadress. Har du inte fått den - kika i skräpposten. Har du beställt via post kan du enkelt kolla om beställningen är mottagen genom att söka på din adress under Fiber/Jag vill ansluta mig/välj rätt område.

Ja så kan det vara. Vi meddelar inte alltid innan de påbörjar trechning eller grävning. För att få reda på vilka de är och vad de gör så fråga gärna maskinisten eller ring oss för besked.

Det kan finnas många orsaker som till exempel semestertid, väntan på tillstånd eller markavtal eller att andra maskiner behövs för fortsatt arbete.

Vi sätter upp en liten mediakonverterare som är anpassad efter nätet. Den har fyra portar: en för tv, en för telefoni och en för internet. Den fjärde porten är för kommande välfärdstjänster, t.ex. sjukvård, utbildning m.m. Mediakonverteraren är vår egendom och vi byter ut den om den går sönder. Mediakonverteraren är inte en router, en sådan får du av er tjänsteleverantör eller köper själv.

Alla detaljer kring ROT- och RUT-avdrag hittar du på Skatteverkets hemsida. Enkelt förklarat så sköter vi allt, fakturan du får från oss är på belopp efter avdrag. ROT- och RUT-avdragets storlek kan ändras då det utgår i enlighet med var tids gällande skatteregler. Skatteavdraget kan endast nyttjas på den adress du är folkbokförd. Om det visar sig att du inte är berättigad till avdraget, kommer Norrtälje Energi att debitera dig motsvarande summa som avdraget är.

När sista beställningsdag för en kampanj passerat sammanställer vi projekteringsunderlag för kommande tillståndsansökningar och upphandlar entreprenörer. Därefter detaljprojekteras området för att därefter kunna komma i gång med fiberutbyggnaden. Och när det är dags att ansluta ditt hus kontaktar vår entreprenör dig för att planera installationen i huset. Det tar cirka 1 år totalt från projekteringsstart av ett nytt område tills att anslutningen är klar. Läs mer här.

Vid val av betalning av hela beloppet mot faktura, ska betalningen erläggas med 30 dagars betalningsvillkor efter slutförd installation. Vid val av delbetalning via Svea Ekonomi måste separat avtal undertecknas med dem, länk finns på vår hemsida. Har avtalet inte inkommit inom 30 dagar efter beställning kommer fiberanslutningen att faktureras i sin helhet efter slutförd installation. Förutsättning för delbetalning är ett kreditgodkännande hos Svea Ekonomi.

Efter utfört tomtarbete kommer grovåterställning att ske. Det vill säga att entreprenör fyller igen schakt och jämnar till markytan. Fastighetsägaren ansvarar själv för återställning av ytskikt, exempelvis gräsmatta, asfalt, rabatter med mera. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. Vid återställning av eventuellt vägarbete i kommunal mark sker detta så snart som möjligt, i enlighet med tillståndsgivningen och beroende på väderlek.

Samma dag som fiberanslutningen är klar kan du beställa önskade tjänster, till exempel internet, ip-telefoni och ip-tv. Du kan till exempel välja internet, telefoni och tv från en och samma operatör eller blanda som du vill från olika leverantörer. Valda leverantörer skickar sedan nödvändiga boxar, till exempel digitalbox för tv. Betalning för tjänsterna görs till den part som du skriver avtal med.

Maxhastigheten i nätet styrs av den tjänsteleverantör man väljer och inte av oss som nätägare. Den fiber man drar in i fastigheten kommer inte vara någon begränsning, snarare den utrustning som tjänsteleverantören använder sig av.

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Vi äger Norrtälje kommuns stadsnät.

Vi bygger ut och förtätar vårt fiberrika stadsnät och Global Connect är vår kommunikationsoperatör som sköter driften av den aktiva utrustningen i nätet och ansvarar för avtalen med de tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet. Öppen Fiber betyder att fibernätet är öppet för olika leverantörer av tjänster inom bredband, tv och telefoni. Det ger dig friheten att välja brett bland många välkända varumärken.