Fjärrvärme – bra att veta

Felanmälan Fjärrvärme

Innan du ringer…

…så vill vi att du kontrollerar om felet är på din fjärrvärmecentral. Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en vvs-installatör.

Om felet ligger på vår anläggning och du inte hittar någon information om driftstörningen på vår driftinformationssida ringer du till oss dygnet runt på telefonnummer 0176-718 20. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Fjärrvärmevattnet i våra fjärrvärmenät är grönfärgat

Att färga fjärrvärmevatten grönt med Pyranin är en välbeprövad och effektiv åtgärd för att hitta eventuella läckor i fjärrvärmeväxlare och på fjärrvärmenätet. På så sätt blir fjärrvärmeleveranserna ännu säkrare. Skulle det uppstå en läcka på fjärrvärmenätet så kan allmänheten märka av det gröna vattnet, särskilt om det ligger snö på marken.

Fördelen med det gröna vattnet är att vi på Norrtälje Energi enklare kan hitta läckor, eftersom vi klart och tydligt ser att det som läckt är fjärrvärmevatten.

Fjärrvärmekunderna märker inte av att fjärrvärmevattnet är grönt. Det är först om det uppstår ett fel på värmeväxlaren i fastigheten som fjärrvärmevattnet i vissa fall kan passera in i stadsvattnet och varmvattnet i kranen kan bli grönt. Det är ingen fara om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen. Pyranin är inte farligt. Det är godkänt av Livsmedelsverket och används ofta i såväl hygienartiklar som grönt godis. Någon risk för färgpåverkan på exempelvis tvätt, hår eller hud finns inte.

Skulle vattnet bli grönt och du bor i lägenhet kontaktar du i första hand din hyresvärd/fastighetsägare. Är du själv fastighetsägare ringer du till vår fjärrvärmejour på tel. nr  0176-718 20 för hjälp och råd.

Hittar du grönt vatten ute ring  0176-718 20. Tack på förhand!

Vad är graddagar?

Då utetemperaturen skiftar år från år, korrigerar man avläsningen av energiåtgången med hänsyn till skillnaden i utetemperatur. Den beräkningen kallas graddagskorrigering. Enheten för utetemperaturen som används vid korrigeringen kallas graddagar. Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader.

En del ”gratisvärme” tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor och matlagning till exempel. Tillsammans uppnås en behaglig innetemperatur.
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen -5 grader ett dygn får man således -5 till +17 grader = 22 graddagar. Är utetemperaturen istället + 5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

Från och med årsskiftet 2014/2015 beräknas samtliga graddagar utan så kallade eldningsgränser (solinstrålningsvärde maj–september), det vill säga som +17° C – dygnsmedeltemperatur alla dagar under året.

Vid årsskiftet 2014/2015 bytte SMHI Normalårsperiod för graddagar. Ny Normalårsperiod är 1981–2010 och eldningsgränserna är borttagna för april t.o.m. oktober.
SMHI Fastighet bytte normalperiod från 1981-2010 till 1991-2020 vid månadsskiftet mars/april 2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden.

Läs mer om graddagar här.

Du kan också läsa mer om graddagar på SMHI.se

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008 och är den första fjärrvärmelag som har stiftats. Syftet med lagen är framför allt att stärka kundens ställning.