Vanliga frågor & svar om fjärrvärme

Miljörelaterat

Hur kan fjärrvärme vara miljövänligt, ni eldar ju och släpper ut massor av farlig rök?
Vi har hårda krav på rening och väldigt låga utsläpp. De pellets- och vedpannor som finns för villor släpper ut betydligt mycket mer skadliga partiklar.

Vad använder ni för bränsle?
Vi eldar med flis, som är en restprodukt från skogsbruk. Vi eldar alltså inte prima träd som kan användas till byggmaterial och förpackningsprodukter.

Kan fjärrvärme hjälpa till på något annat sätt i miljöarbetet?
Allt mer i samhället elektrifieras och då ökar behovet av el. Till skillnad mot andra uppvärmningsformer använder fjärrvärmen inte el, istället avlastar fjärrvärmen elsystemet och kan därför vara med och lösa problemet med elbrist.

Ekonomi

Hur kan det kosta så mycket att installera fjärrvärme när ni har ledningarna i gatan utanför mitt hus?
I anslutningsavgiften är man med och betalar sin del av utbyggnaden av nätet. Detta nät består av ledningar som grävts ner i stora delar av tätorterna för att kunna ansluta din fastighet.

Med fjärrvärme blir jag låst hos er och kan inte välja någon annan leverantör?
Det är förvisso sant att du inte kan välja någon annan leverantör av fjärrvärme. Därför är också regleringar kring fjärrvärmen mer omfattande än andra energislag. Dessutom kan vi tillägga att vi under det senaste decenniet endast gjort prisändringar tre gånger, varav en faktiskt var en prissänkning.

Kan jag få ROT-avdrag för installationen?
Ditt hus måste vara äldre än fem år för att vara berättigat till ROT-avdrag. Du väljer själv om du vill nyttja ROT-avdrag eller inte. Vi sköter ansökan om ROT-avdrag men du håller koll på om du har rätt till avdraget.

Praktisk information

Hur fungerar fjärrvärme?
Fjärrvärme bygger på principen att en stor värmekälla ersätter flera små. Från fjärrvärmeverket transporteras värmen i form av hett vatten till fastigheterna via rör i marken. Vattnet värmer upp fastigheterna och återkommer sedan i avsvalnat skick till värmeverket för ny uppvärmning.

Var i huset går ledningarna in?
Tillsammans med vår projektör kommer ni överens om var det är lämpligast.

Ansvarar ni för återställningen av trädgården efter installationen?
Vi återställer marken och lägger dit gräsfrö. Däremot återställer vi inte platt- och stensättningar, staket, häckar, mur eller altan som kan finnas i vägen.

Kan man kombinera fjärrvärme med annan uppvärmningsform?
Det går att nyttja fjärrvärme i kombination med annan värmekälla, men det är inte nödvändigt att ha en reservlösning.

Vad gör jag om jag saknar varmvatten?
Ibland måste vi stänga av fjärrvärmen när vi utför olika arbeten på fjärrvärmenätet. Med värmen försvinner även varmvattnet. Du kan se eventuella driftstörningar på vår webbsida under rubriken Driftinformation, och givetvis aviserar vi berörda kunder vid planerade avbrott. Om det inte är något pågående arbete i ditt område, kontakta jouren på 0176–718 20 och gör en felanmälan.

Vilken skötsel kräver fjärrvärmeanläggningen av mig?
I princip ingen alls, men du ska se till ditt eget värmesystem, exempelvis att det finns vatten i expansionskärlen och lufta elementen. Du får jämn och behaglig värme i huset, alltid gott om varmvatten och du behöver inte beställa bränsle eller sotning.

Hur mycket service och underhåll behöver värmecentralen ni sätter upp hos mig?
Den behöver minimalt med underhåll, men för din trygghets skull kan vi erbjuda olika former av serviceavtal. Vi har kunder som haft sina anläggningar i 10-talet år som endast behövt byta ut någon enstaka gummipackning.