Anslutningskostnad fjärrvärme

Kundens kostnad för anslutning till fjärrvärme utgörs av två delar, anslutningsavgift för servisanslutning samt kostnad för egen fjärrvärmecentral. Fastigheten behöver vara anpassad för vattenburen värme.

Anslutning till värmenätet för verksamheter

Norrtälje Energi utför alltid servisanslutningen. Anslutningsavgiften baseras på kostnad för utbyggnad av nät till fastigheten. Det går bra att be oss om en offert på anslutningen så beräknar vi kostnaden för just din fastighet. 

Anslutning till värmenätet för småhus

Vi erbjuder ett standardpris för anslutning inklusive nyckelfärdig fjärrvärmecentral till villa. Standardpriset förutsätter att villan är belägen nära vår huvudkulvert och kan anslutas med en servisledning begränsad till cirka 20 meter. För övriga villakunder baseras anslutningsavgiften på kostnad för utbyggnad av nät till fastigheten. Be oss gärna om en offert. Vid fjärrvärmeanslutning kan du, om du vill utnyttja det, ha rätt att få ROT-avdrag om huset är äldre än fem år, vilket innebär att du kan få avdrag på arbetskostnaden. Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida

Standardpris totalt 150 000 kr inklusive moms
pris vid fullt ROT-avdrag 133 350 kr inklusive moms

Installera fjärrvärmecentral

Vi kan erbjuda nyckelfärdig installation av fjärrvärmecentral. Det går också bra att välja installation med egen entreprenör. Priset beror på förutsättningarna för installationen och storleken på undercentralen. Be oss gärna om en offert.

Kreditupplysning

Vi tar automatiskt en kreditupplysning på alla nya kunder och vi kan även begära en säkerhet/förskottsbetalning innan vi ingår avtal.