Flytt av verksamhet inom koncernen

11 december 2023

Det har kommit nya lagkrav inom EU och med anledning av det övergår vår fjärrvärmeverksamhet från Norrtälje Energi AB (556399–2246) till Norrtälje Energi Försäljnings AB (556526–7944).  Norrtälje Energi Försäljnings AB är ett dotterbolag inom vår koncern och överflytten sker den 1 januari 2024.

Därmed kommer du som fjärrvärmekund att ha ett nytt organisationsnummer på din faktura från och med 1 januari 2024 men inget annat förändras. Du som kund behöver inte göra någonting och du kommer heller inte att märka någon skillnad vid bytet.

Anledningen till övergången är att det har kommit ett nytt lagstiftningspaket inom EU, det så kallade ”Ren energi för alla i Europa”, som syftar till att underlätta omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt integrering av elmarknaderna inom unionen.

Har du frågor och funderingar kring detta är det bara att du kontaktar oss via mejl eller telefon.

EU-flagga och högspänningsnät med elkablar