Förändringar i vår bolagsstruktur

1 februari 2024

Med anledning av en ny EU-lagstiftning (Clean Energi Package/Ren energi för alla i Europa) har förändringar gjorts av den lagstiftning som reglerar elnätsverksamhet. Förändringarna syftar till att underlätta omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt integrering av elmarknaderna inom unionen.

Lagförändringen innebär att bolag som bedriver Elnätsverksamhet från och med 1 januari 2024 enbart får ha nätverksamhet inom sin juridiska person.

För Norrtälje Energis del innebär detta att Fjärrvärmeverksamhet och Laddinfrastruktur övergår till dotterbolaget Norrtälje Energi Försäljnings AB. Entreprenad och Anläggning övergår till dotterbolaget Norrtälje Energi Service AB.

Verksamhet i Norrtälje Energis bolag från 1 januari 2024
• Norrtälje Energi AB, organisationsnummer 556399-2246 – Elnät och Stadsnät
• Norrtälje Energi Försäljnings AB, organisationsnummer 556526-7944 – Fjärrvärme, Elproduktion, Laddinfrastruktur, Elhandel
• Nånö Entreprenad AB under namnändring till Norrtälje Energi Service AB, organisationsnummer 556872-5765, Entreprenad, Anläggning

Våra fakturor skickas från avsändare Norrtälje Energi Service AB.

För dig som leverantör till berörd verksamhet innebär förändringen att eventuella gällande avtal överlåtes till aktuellt dotterbolag, som därmed blir er nya avtalspart.

Tillvägagångsättet för elektronisk fakturering är oförändrat: leverantorsfakturor@norrtaljeenergi.se

Har du frågor och funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Glödlampor som hänger