Frågor och svar om högkostnadsskyddet

1 december 2022

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få elstöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 och SE4.
Hur mycket just du får i elprisstöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh.

Regeringen har givit Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att ombesörja utbetalningen av högkostnadsskyddet till elkunder i Sverige.

Alla tänkbara frågor och svar om högkostnadsskyddets återfinns på  Svenska Kraftnäts hemsida. Där framgår också tydligt att det redan florerar bedrägeriförsök per telefon, så ett förtydligande: Du kommer aldrig bli uppringd och ombed att logga in eller lämna ut personliga koder för att ta del av stödet utan det kommer utbetalas direkt till dig och ske automatiskt.

På regeringens hemsida finns också en hel del frågor och svar att ta del av och båda källorna uppdateras löpande så fort de har mer information att ge.

Hand med kopparmynt