Höjt elnätspris från 1 januari 2023

4 oktober 2022

Från den 1 januari höjer vi våra elnätspriser med 5 procent. För den som bor i lägenhet innebär det cirka 6 kronor/månad och för den som bor i villa blir det cirka 33 kronor/månad i höjning. Förändringen gäller alla kunder anslutna till vårt elnät, både privat- och företagskunder.

Orsaken till justeringen är att de mycket höga elhandelspriserna medför avsevärt ökade inköpskostnader för elnätets överföringsförluster, eller nätförluster som är det vanligare begreppet. Nätförluster är en naturlig del av all överföring av el berättar elnätschef Magnus Rådahl:

– När elen transporteras genom elnätet blir ledningarna och transformatorer varma och det är denna värme som blir förluster. Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den ”klump” du sticker in i eluttaget, transformatorn, varm och den värmen blir en förlust. Det vill säga att all el som kommer ut ur eluttaget och in i mobilladdaren når inte din mobiltelefon.

Samma logik som för mobilladdaren gäller för våra elledningar. Den mängd el som går in i ledningen i ena änden är större än den el som kommer ut i andra änden. Den el som går förlorad längs vägen måste vi betala för. Vi köper den elen från en elhandlare och kostnaden för den elen är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som våra kunder betalar.

– Vi säkrar våra kostnader genom att binda elhandelsavtal men det avtal vi har nu löper ut sista november i år. Det nya avtalet kommer att vara på en helt annan prisnivå än tidigare, på samma sätt som det är för en konsument som idag vill binda sitt avtal, säger Magnus Rådahl.

Högkostnadsskydd för elpriser

Den avgående regeringen la ett förslag om högkostnadsskydd för elpriser i slutet av augusti.  I nuläget finns inga fattade beslut och vi vet inte vad det eventuellt skulle kunna innebära för våra elnätskunder. Vill du veta vad förslaget innebär hänvisar vi till Regeringskansliets pressmeddelande.

Soluppgång med dimma