Driftinformation elnät, fjärrvärme och fiber

På vår avbrottskarta kan du se strömavbrott/driftstörningar i vårt elnät. Du kan se både planerade elavbrott och avbrott som beror på olika typer av fel. Avbrott i våra fiberleveranser och fjärrvärmeavbrott syns inte i kartan utan finns noterade i vår driftinfologg här på sidan.

Här hittar du länken till avbrottssituationskartan

Om du vet om en driftstörning och inte ser någon information om det på avbrottskartan (el) eller i vår logg (el och fjärrvärme) kan du göra en felanmälan till oss.

Vid stora störningar kan det dröja lite innan orsaken till avbrotten och beräknad tid för åtgärd syns i vår logg här intill, eftersom det då är ett hårt tryck på vår driftpersonal.

Felanmälan Elnät

Innan du ringer…

…så vill vi att du kontrollerar dina säkringar vid mätaren samt om ev. jordfelsbrytare löst ut. Undersök också om dina grannar är utan ström.

Om grannarna har ström, men inte du, ligger felet för det mesta inom din egen elanläggning. Om du behöver hjälp att åtgärda ett elfel inom din egen anläggning kontaktar du en elinstallatör.

Om felet ligger inom vår anläggning så ringer du till oss på telefonnummer 0176-718 20 dygnet runt. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Felanmälan Fjärrvärme

Innan du ringer…

…så vill vi att du kontrollerar om felet är på din fjärrvärmecentral. Om du behöver hjälp att åtgärda ett fel inom din egen anläggning kontaktar du en vvs-installatör.

Om felet ligger på vår anläggning ringer du till oss dygnet runt på telefonnummer 0176-718 20. Vi har alltid personal i beredskap för snabb felavhjälpning.

Felanmälan Fiber

Alla driftproblem gällande fiber anmäler du till din tjänsteleverantör.