Lämna kundsynpunkt

Här är du välkommen att lämna dina synpunkter, förbättringsförslag eller idéer. De är väldigt viktiga för oss i vårt arbete med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Skriv dina synpunkter här och sänd in till oss.

Tillgänglighetsanpassad information

Det är viktigt att alla ska kunna ta del av information och service på vår hemsida. Därför har vi försökt tillgänglighetsanpassa den så mycket det bara går. Men det finns mer att göra och vi fortsätter jobba för att anpassa den för alla slags behov och funktionsnedsättningar enligt de lagkrav som finns om webbtillgänglighet för offentlig verksamhet. Det är många detaljerade krav i den standard vi ska följa vilket gör det svårt att veta hur bra vi lyckats. Via kontaktformuläret nedan kan du hjälpa oss att bli ännu bättre genom att påtala eventuella brister. Tillgänglighetsredogörelsen för norrtaljeenergi.se finns att läsa här.

Klagomålspolicy

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar bra och vad vi kan göra bättre. Med klagomål avser vi ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster. Alla konkreta klagomål som inkommer till Norrtälje Energi ska hanteras och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Klagomålshantering

Vid klagomål bör du i första hand vända dig till vår kundtjänst eller skicka ett meddelande till vår mejladress. Klagomål som inte kan åtgärdas omgående överlämnas till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med vår klagomålsinstruktion.

Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden.

Information och tvistlösning

Konsumenternas energimarknadsbyrå bedriver oberoende och kostnadsfri konsumentvägledning om el och fjärrvärme. Där kan du blanda annat få råd kring energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

Vill du kontakta oss nås vi på telefon 0176-718 00, via mejl eller via formuläret nedan.