Lämna kundsynpunkt

Här är du välkommen att lämna dina synpunkter, förbättringsförslag eller idéer. De är väldigt viktiga för oss i vårt arbete med att utveckla och förbättra vår verksamhet. Skriv dina synpunkter här och sänd in till oss.

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det är en möjlighet för dig som kund att uppmärksamma oss på vad som inte fungerar bra och vad vi kan göra bättre.

Klagomålspolicy

Med klagomål avser vi ett konkret missnöje med hanteringen av våra tjänster. Alla konkreta klagomål som inkommer till Norrtälje Energi ska hanteras och bemötas på ett sakligt och korrekt sätt.

Klagomålshantering

Vid klagomål bör du i första hand vända dig till vår kundtjänst eller skicka ett meddelande till vår mejladress. Klagomål som inte kan åtgärdas omgående överlämnas till ansvarig chef för bedömning och eventuella åtgärder i enlighet med vår klagomålsinstruktion.

Som kund har du rätt att snarast och senast inom 14 dagar få besked om vår bedömning av och beslut i ärendet. Blir du inte nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat hos Allmänna reklamationsnämnden.

Information och tvistlösning

Vill du kontakta oss nås vi på telefon 0176-718 00 eller via mejl.

Du är naturligtvis också välkommen att besöka oss på Baldersgatan 12 i Norrtälje.

* Obligatoriska fält

Om personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss eller vi samlar in enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar. Här kan du läsa mer om vår hantering av personuppgifter