Beställ ledningsutsättning

Det enda sättet att beställa ledningsutsättning innan du startar att gräva i mark är att använda sig utav ledningskollen.se. När du använder ledningskollen så får alla nätägare som har nät där du ska gräva (t.ex. vatten, tele, el, opto, fjärrvärme) en förfrågan. Detta gör att du slipper kontakta alla ledningsägare. Denna webbtjänst är kostnadsfri att använda och fungerar utmärkt även i din smartphone.