Trädfällning nära elledning

Om du eller din entreprenör ska fälla träd på din egen fastighet, i farlig närhet av Norrtälje Energis ledningar, då vill vi att du kontaktar oss i god tid innan så att vi kan vara med och bevaka att elledningen inte kommer till skada.

Bevakningen är kostnadsfri om du kontaktar oss i god tid innan.

Behöver du hjälp med trädfällningen anlitar du en kunnig entreprenör för jobbet.

Om du fäller ett träd på våra elledningar utan att ha ansökt om trädbevakning från oss måste du betala för reparation av skadan på elledningen.

Om ett träd lutar mot en ledning eller ser ut att kunna falla ner och skada en ledning så vill vi att du omgående ringer till oss och anmäler det på vårt jourtelefonnummer 0176-718 20. Alternativt anmäler det med formuläret nedan

Här beställer du trädbevakning eller rapporterar om träd som riskerar ledningsskada