Nästa elstöd till privatpersoner på gång

26 april 2023

Försäkringskassan har meddelat att det snart är dags för utbetalning av nästa elstöd för privatpersoner avseende perioden november-december 2022. Den 9 juni ska de flesta ha fått sina pengar utbetalda. Det är den som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 som får pengarna.

Vi kommer inte att avisera våra kunder separat om vilket belopp som Försäkringskassan betalar ut, men alla våra kunder kan enkelt inhämta information om den egna förbrukningen via Mina sidor. Vilket öresbelopp/kWh som gäller för just ditt elnätsområde finns specificerat på Försäkringskassans hemsida.

Varning för bedragare!
Det förekommer misstänkta bedrägeriförsök via brev, mejl, sms och telefon i syfte att komma åt privatpersoners inloggningsuppgifter, till exempel genom att be personen logga in med sitt bank-id eller klicka på en länk.

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet är det ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana kontakter direkt.

Hand med kopparmynt