Nätutvecklingsplan för Norrtälje Energi

9 juli 2024

Norrtälje Energi ska bygga samhällsekonomiska och lönsamma anläggningar som ökar möjligheter för anslutning – vilket skapar nytta för samhället.

Som elnätsföretag ska vi rapportera in en nätutvecklingsplan i enlighet med Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter. Alla lokalnät och regionnät ska upprätta och offentliggöra sina nätutvecklingsplaner, det vill säga över 180 bolag i Sverige.

– Syftet med vår nätutvecklingsplan är att skapa transparens vad gäller den kommande utvecklingen och visa kapacitetshöjande åtgärder av elnätet, säger Magnus Rådahl, chef för Elnät.

Ren energi för alla

I det nya elmarknadsdirektivet, som är en del av EU-lagstiftningen Ren energi för alla, finns ett krav på att elnätsföretag ska ta fram nätutvecklingsplaner och 2019 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att ta fram vilka åtgärder som behövs för att genomföra Europaparlamentets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el.

Samråd

Denna nätutvecklingsplan publiceras på Norrtälje Energis webbplats för samråd och pågår under sex veckor med start den 9 juli 2024. Om du har synpunkter på planen mejlar du till info@norrtaljeenergi.se, skriv ”Synpunkter nätutvecklingsplan” i ämnesraden. Inkomna synpunkter från samrådet kommer senare sammanställas separat.

Läs vidare:
Nätutvecklingsplan år 2025-2034 Norrtälje Energi
Energimarknadsinspektionen

Spegling av man med hörselkåpor i billack (en Norrtälje Energi-bil).