Norrtälje Energi och GlobalConnect tecknar avsiktsförklaring för att nå bredbandsmålen

23 januari 2024

Norrtälje Energi och GlobalConnect ingår en avsiktsförklaring för att uppfylla Norrtälje kommuns bredbandsmål. Kommunen antog i slutet av 2023 en ny strategi för att nå regeringens mål om att 98 procent av permanenthushållen ska ha tillgång till 1 Gbit/s bredband före 2025. Genom avsiktsförklaringen visar GlobalConnect sina ambitioner för fortsatta investeringar och affärsutveckling de närmaste tre åren.

Norrtälje kommun antog 2023 en bredbandsstrategi för att nå regeringens mål om 98 procent tillgänglighet till 1 Gbit/s bredband före 2025. Trots geografiska utmaningar strävar kommunen efter att underlätta för marknadens aktörer att nå detta mål genom samordning och stöd.

Det kommunägda energibolaget, Norrtälje Energi tillhandahåller bredband åt invånarna sedan slutet av 1990-talet och ingick 2021 ett avtal om kommunikationsoperatörstjänster med GlobalConnect, som har varit verksam i Norrtälje kommun sedan 2015 med fibernätsutbyggnad. Nu signerar parterna en avsiktsförklaring för att tillsammans nå bredbandsmålen till 2025. GlobalConnect kommer, parallellt med Norrtälje Energi, att fortsätta driva utbyggnaden med ett dedikerat team för affärsutveckling och utbyggnadsplaner de närmsta tre åren.

– Eftersom vi själva inte har de resurser som krävs för att uppnå målet, har vi valt att teckna avtal med en stark partner. Vi är glada att vi nått denna lösning och därmed kunna ha möjligheten att gemensamt nå målet för kommunen. Avsiktsförklaringen markerar en viktig milstolpe i arbetet mot Norrtälje kommuns bredbandsmål, säger Norrtälje Energis vd Tobias Dahlberg.

En av fem kommuner
Norrtälje har utsetts som en av fem särskilt prioriterade kommuner för framtida investeringar hos GlobalConnect. Det ligger i linje med planerna för fortsatt utbyggnad av fiber för villor samt fiberdragning till byggnader nära GlobalConnects nät.

– Vi har satsat mycket på Norrtälje kommun i vår fiberutbyggnad och är väldigt glada över att kunna skaka hand om vårt fortsatta engagemang i kommunen. Det är genom bra samarbete med både kommunen och stadsnätet som vi skapar de absolut bästa förutsättningarna för fortsatta investeringar, säger Robin Fransson, kommunansvarig på GlobalConnect.

Norrtälje Energi förlänger samtidigt nuvarande kommunikationsoperatörsavtal, med oförändrade villkor, med GlobalConnect i tre år till 2030.

För mer information, kontakta:
Tobias Dahlberg, vd Norrtälje Energi, tel: 0176-718 18
Elin Westin, t.f. kommunikationschef GlobalConnect Sverige, tel: 010-478 81 00

Fem rullar slang på gräsmatta