Norrtälje Energi utökar den publika laddinfrastrukturen

21 februari 2024

Vi är, som alla samhällsbyggare, en viktig del av omställningen för att nå både nationella miljömål och EU-miljömål. I vårt arbete med att möjliggöra fossilfria transporter i kommunen byggde vi under 2023 publika laddstationer på åtta nya platser utspritt i kommunen. Tidigare hade vi bara möjlighet att erbjuda elbilsladdning i Norrtälje. Investeringarna blev möjliga genom stöd från NextGenerationEU och Klimatklivet (se var vi erbjuder elbilsladdning  ).

Under senhösten 2023 hade Klimatklivet en ny utlysning för stöd till publik laddning och vi ansökte om stöd för att bygga på ytterligare fem platser. Efter att vi återigen blivit beviljade stöd kommer vi under våren 2024 bygga destinationsladdning på två av dessa platser, i Rävsnäs och Simpnäs.

Klimatklivet har en ny utlysning under våren 2024 och vi avser att åter söka stöd för att ytterligare öka vår publika laddinfrastruktur och möjliggöra elbilsladdning i ännu fler delar av kommunen. Vi har valt att bygga destinationsladdare på platser där vi inte räknar med att kommersiella aktörer har intresse av att bygga. Det är viktigt att hela kommunen ska ha närhet till elbilsladdning.

Klimatklivet logga

En man och en kvinna vid en gul laddstolpe