Nytt fjärrvärmepris från 1 januari 2024

26 oktober 2023

Sedan 2014 har vi totalt sett sänkt priset på fjärrvärme tack vare låga rörliga kostnader då bränslepriset legat på låg nivå under ett flertal år. Men de senaste två åren har bränslepriset ökat med 80 procent till följd av en hög efterfrågan på bränsle i Europa, inte minst med anledning av Ukrainakriget.

Därför måste vi nu höja priset på fjärrvärmen med 25 procent från och med 1 januari 2024, för att klara de ökade kostnaderna.  I dagarna har våra kunder fått brev om detta, med information om förändringen.

Vi beklagar verkligen att vi måste höja fjärrvärmepriset. Det är ingenting vi själva önskar men vi har den situation vi har. Självklart jobbar vi kontinuerligt med våra kostnader och de effektiviseringar vi genomfört de två senaste åren har bidragit till att vi kunnat undvika prishöjningar.

I samband med prishöjningen går vi även över till en ny prismodell för våra verksamhetskunder (fastighetsägare, brf:er med mera) som innebär att du som kund får ökade möjligheter att påverka dina kostnader på förbrukningen. Modellen utgår från säsongspriser med två säsonger istället för som tidigare bas- och spetsenergi. En viktig komponent i den nya prismodellen är returtemperaturen. En returtemperaturkomponent implementeras där du som kund med sämre avkylning betalar en högre returtemperaturavgift än de kunder med väl injusterad anläggning med bra avkylning. Returtemperaturkomponenten ska ge incitament för dig som kund att göra anpassningar i din fjärrvärmecentral för att påverka dina värmekostnader.

Självklart kommer vi att fortsätta jobba för att få ner kostnaden på bränsle och även titta på alternativa bränslen. Vår ambition är att om bränslepriserna förändras justerar vi fjärrvärmepriset därefter.

Mer information hittar du på våra fjärrvärmesidor.

Röd stuga i vinterskrud