Samhällsstöd

Det finns många organisationer i Sverige som gör bra saker för barn, ungdomar, sjuka, gamla m.m. Vi försöker vara med och stötta där vi kan och tycker att det finns ett tydligt mervärde i organisationens mål och visioner. Och som vanligt ligger det lokala och ungdomarna oss varmt om hjärtat.

Några av de organisationer vi försöker göra skillnad för är:

RoslagsBlomman

RoslagsBlomman är en ideell förening som stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun. Utifrån individens behov görs ekonomiska insatser för att ge de unga en aktiv och meningsfull fritid, från man går i klass 1 till 3:an i gymnasiet betalar de för terminsvis aktiviteter. Deras insatser leder i sin tur till social gemenskap, bättre hälsa och ett positivare samhällsklimat, till förmån för både individen och kommunen. Deras mål är att alla barn/ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter till att utöva idrott, musik eller andra terminsvis aktiviteter.

Hem & Skola

Vi stöder AHA Pluggsupport i vår kommun. Tjänsten är framtagen av Hem & Skola. Här kan elever i alla åldrar få svar på frågor i alla ämnen, alla dagar i veckan, morgon som kväll. Pluggsupporten är ett studierum inom den egna kommunen, helt skyddat från omvärldens insyn och där den som vill kan vara anonym. Det är ett samhällsnyttigt bidrag som vi inom vårt företag känner är meningsfullt.

Barncancerfonden

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. De spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små. Att de förvaltar deras insamlade medel på rätt sätt och ser till att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt är därmed en av de viktigaste delarna i deras uppdrag. Att utrota barncancer!

Aktiv skola

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Det innebär att det inte är en ideell organisation. De brinner för de frågor de driver och de vill bidra så mycket de kan för att skapa en bättre skola i Sverige. De har tagit hjälp av de kunnigaste personer de har hittat för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor i Sverige. De har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Giving People

Giving People vill genom sitt arbete hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet, förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet och motverka utanförskap och sociala klyftor. De vill också påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom och skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna.

Nattvandrarna

Föreningen Nattvandrarna har som ändamål att bedriva ideell verksamhet genom att nattvandra och skapa kontakt med ungdomar i området samt med särskild målsättning att skapa trygghet i samhället. Föreningen står självständig gentemot staten, kommunen, religiösa och politiska intressen.

 

Natur & Miljöboken

Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i lärande för hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap för grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.

Bakom utbildningssatsningen står Svenska Kunskapsförlaget AB, ett helt oberoende och opolitisk företag, grundat 1993. Syftet med Natur & Miljöboken är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete mellan lokala företag, kommunen och Natur & Miljöbokens förlag.

Noll Tolerans mot Mobbning

Noll Tolerans mot Mobbning arbetar mot alla former av mobbning och kränkande behandling genom att producera kostnadsfritt utbildningsmaterial och filmer till landets grundskolor. För att inte skolornas ekonomi ska begränsa arbetet mot mobbning har de sponsorer i hela landet som i sin tur betalar för materialet.

De jobbar utifrån ett vuxenansvar och är övertygade om att det är de vuxna som kan se till att våra barn och ungdomar ändrar sitt beteende. Därför är lärare och annan personal inom skolan deras fokusgrupp och de har utbildat flera tusen lärare på skolor runt om i Sverige.
Att vi blir fler som agerar och samarbetar kring frågan är av största vikt så hjälp gärna till genom att tipsa lärare om utbildningen och filmerna.