Våra gröna och snälla elavtal

Som kund behöver du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor, det vill säga kablarna in i din bostad. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper den el du använder i kablarna, ditt elhandelsföretag. Som kund hos oss kan du teckna avtal för både elnät och elhandel. Som kund tar du också ställning − för en levande landsbygd och ett blomstrande samhälle.