Graddagar

Vad är graddagar?

Då utetemperaturen skiftar år från år, korrigerar man avläsningen av energiåtgången med hänsyn till skillnaden i utetemperatur. Den beräkningen kallas ”graddagskorrigering”. Enheten för utetemperaturen som används vid korrigeringen kallas ”graddagar”. Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader.
En del ”gratisvärme” tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor och matlagning till exempel. Tillsammans uppnås en behaglig innetemperatur.
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen –5 grader ett dygn får man således –5 till +17 grader = 22 graddagar. Är utetemperaturen istället +5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

Från och med årsskiftet 2014/2015 beräknades samtliga graddagar utan så kallade eldningsgränser (solinstrålningsvärde maj–september), dvs. som +17° C – dygnsmedeltemperatur alla dagar under året.

Vid årsskiftet 2014/2015 bytte SMHI Normalårsperiod för graddagar. Ny Normalårsperiod blev då 1981–2010 och eldningsgränserna togs bort för april till och med oktober.

SMHI Fastighet bytte normalperiod från 1981-2010 till 1991-2020 vid månadsskiftet mars/april 2022. I samband med förändringen införs även dynamiska normalvärden. 

Läs mer om graddagar på SMHI.se

graddagar

Graddagar
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Normal

641
587
555
401
157
0
0
0
145
317
455
588
Totalt: 3846
Procent: 100%

2012

594
624
435
399
139
37
0
6
135
353
399
658
Totalt: 3779
Procent: 98%

2013

674
534
673
411
54
7
0
0
130
293
417
452
Totalt: 3645
Procent: 95%

2014

598
427
428
345
199
40
0
6
108
263
377
553
Totalt: 3344
Procent: 87%

2015

516
451
451
333
154
0
0
0
89
356
393
449
Totalt: 3192
Procent: 83%

Normal 2015 01-

602
558
533
389
236
108
32
52
166
315
442
565
Totalt: 3998
Procent: 100%

2015

508
448
442
335
250
118
46
14
128
318
383
433
Totalt: 3423
Procent: 86%

2016

678
507
466
372
181
74
14
50
114
326
470
492
Totalt: 3744
Procent: 94%

2017

566
500
460
404
243
91
38
51
141
314
429
516
Totalt: 3753
Procent: 94%

2018

561
601
621
360
110
63
8
30
123
293
401
525
Totalt: 3696
Procent: 92%

2019

626
451
482
349
237
0
66
26
161
333
407
466
Totalt: 3604
Procent: 90%

2020

422
441
445
348
273
39
54
32
125
262
330
420
Totalt: 3191
Procent: 80%

2021

572
565
454
391
241
15
5
66
172
261
434
613
Totalt: 3789
Procent: 95%

Normal 2020 01

580
535
515
369
223
78
2
14
135
301
417
530
Totalt: 3699
Procent: 100%

2020

422
440
445
348
274
39
54
32
126
262
330
421
Totalt: 3193
Procent: 86%

2021

572
564
455
392
240
15
5
66
172
261
434
611
Totalt: 3787
Procent: 102%

2022

537
484
468
401
210
39
28
20
200
0
0
0
Totalt: 2387
Procent: 65%