Graddagar

Vad är graddagar?

Graddagarna anger hur temperaturen avvikit från det normala och gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter.

Då utetemperaturen skiftar år från år, korrigerar man avläsningen av energiåtgången med hänsyn till skillnaden i utetemperatur. Den beräkningen kallas ”graddagskorrigering”. Enheten för utetemperaturen som används vid korrigeringen kallas ”graddagar”. Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader.
En del ”gratisvärme” tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor och matlagning till exempel. Tillsammans uppnås en behaglig innetemperatur.
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen –5 grader ett dygn får man således –5 till +17 grader = 22 graddagar. Är utetemperaturen istället +5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

 Normalåret enligt SMHI avser en 30-årsperiod under åren 1991–2020.

Läs mer om graddagar på SMHI.se

Månad Normalår 2020 2021 2022 2023 2024
Januari 580 422 572 537 524 657
Februari 535 440 564 484 489 513
Mars 515 445 455 468 558 484
April 369 348 392 401 399 391
Maj 223 274 240 210 199 138
Juni 78 39 15 39 59  
Juli 2 54 5 28 29  
Augusti 14 32 66 20 32  
September 135 126 172 200 76  
Oktober 301 262 261 249 351  
November 417 330 434 369 474  
December 530 421 611 725 618  
Totalt 3699 3193 3787 3730 3806 2182