Graddagar

Vad är graddagar?

Då utetemperaturen skiftar år från år, korrigerar man avläsningen av energiåtgången med hänsyn till skillnaden i utetemperatur. Den beräkningen kallas ”graddagskorrigering”. Enheten för utetemperaturen som används vid korrigeringen kallas ”graddagar”. Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader.
En del ”gratisvärme” tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor och matlagning till exempel. Tillsammans uppnås en behaglig innetemperatur.
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen –5 grader ett dygn får man således –5 till +17 grader = 22 graddagar. Är utetemperaturen istället +5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

Från och med årsskiftet 2014/2015 beräknas samtliga graddagar utan så kallade eldningsgränser (solinstrålningsvärde maj–september), dvs. som +17° C – dygnsmedeltemperatur alla dagar under året.

Vid årsskiftet 2014/2015 bytte SMHI Normalårsperiod för graddagar. Ny Normalårsperiod är 1981–2010 och eldningsgränserna är borttagna för april t.o.m. oktober.

Läs mer om graddagar på SMHI.se

graddagar

Graddagar
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Normal

641
587
555
401
157
0
0
0
145
317
455
588
Totalt: 3846
Procent: 100%

2003

653
598
444
379
70
0
0
7
79
395
397
507
Totalt: 3529
Procent: 92%

2004

650
543
497
315
130
1
0
0
76
310
485
494
Totalt: 3501
Procent: 91%

2005

501
543
619
323
140
9
0
0
71
267
389
549
Totalt: 3411
Procent: 89%

2006

624
570
663
356
120
5
0
0
23
234
381
392
Totalt: 3368
Procent: 88%

2007

539
580
405
267
112
0
0
29
108
311
460
493
Totalt: 3304
Procent: 86%

2008

470
424
485
287
106
0
0
2
156
286
435
511
Totalt: 3162
Procent: 82%

2009

586
563
512
255
85
49
0
0
60
375
354
610
Totalt: 3449
Procent: 90%

2010

791
658
565
334
120
1
0
7
120
354
535
767
Totalt: 4252
Procent: 111%

2011

618
660
525
292
127
0
0
0
73
294
360
475
Totalt: 3424
Procent: 89%

2012

594
624
435
399
139
37
0
6
135
353
399
658
Totalt: 3779
Procent: 98%

2013

674
534
673
411
54
7
0
0
130
293
417
452
Totalt: 3645
Procent: 95%

2014

598
427
428
345
199
40
0
6
108
263
377
553
Totalt: 3344
Procent: 87%

2015

516
451
451
333
154
0
0
0
89
356
393
449
Totalt: 3192
Procent: 83%

Normal 2015 01-

602
558
533
389
236
108
32
52
166
315
442
565
Totalt: 3998
Procent: 100%

2015

508
448
442
335
250
118
46
14
128
318
383
433
Totalt: 3423
Procent: 86%

2016

678
507
466
372
181
74
14
50
114
326
470
492
Totalt: 3744
Procent: 94%

2017

566
500
460
404
243
91
38
51
141
314
429
516
Totalt: 3753
Procent: 94%

2018

561
601
621
360
110
63
8
30
123
293
401
525
Totalt: 3696
Procent: 92%

2019

626
451
482
349
237
0
66
26
161
333
407
466
Totalt: 3604
Procent: 90%

2020

422
441
445
348
273
39
54
32
125
262
330
420
Totalt: 3191
Procent: 80%

2021

572
565
454
391
241
15
5
66
172
261
434
613
Totalt: 3789
Procent: 95%