Småskalig elproduktion (mikroproduktion)Bild på solceller

Vi köper din överskottsel

Genom att använda egenproducerad el, minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Så här säljer du din överskottsel:

Steg 1 – Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Norrtälje Energi AB som elnätsbolag för att sälja din el till Norrtälje Energi Försäljnings AB.

Mer information för att ansluta din småskaliga elproduktionsanläggning till elnätet hittar du här.

Steg 2 – Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Du framställer förnybar el
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

Information om de skatteregler som gäller för småskalig elproduktion hittar du hos Skatteverket.

Steg 3 – Bli elhandelskund hos Norrtälje Energi Försäljnings AB

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos oss.

Steg 4 – Börja sälja din el

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor varje månad. Ersättningen utgår från Nord Pool SpotAS genomsnittliga timspotpris per timme i prisområde Stockholm, i SEK, minus 4 öre/kWh. Samtliga priser är exkl. moms.

Exempel på uträkning för ersättning:

Man tar inmatningen till elnätet under en timme x den timmens timspotpris. Summera varje timme för sig på det viset för hela månaden. Dividera sedan med månadens alla kWh för att få fram ersättningens snittpris per kWh för månadens produktion.