Till våra kunder med anledning av Corona-krisen

20 april 2020

Under rådande omständigheter med stora förändringar i vårt samhälle och kanske eftersläpande ekonomi som följd, så uppmanar vi dig som eventuellt har svårigheter att betala fakturan på förfallodatum att kontakta oss. Mejla till info@norrtaljeenergi eller ring 0176-71800.

Anstånd med skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter

En utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt och avgift infördes den 30 mars för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det ger näringsidkare en möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Anståndsmöjligheten omfattar även punktskatter och kan vara tillämplig på till exempel energiskatt på el.

Läs mer på Skatteverkets hemsida där du också hittar hur du går tillväga för att ansöka.

Hemställan om två åtgärder gällande energiskatten på el

Vår branschorganisation Energiföretagen Sverige har med anledning av Corona-krisen hemställt om två åtgärder gällande energiskatten på el för att ge lättnader för näringslivet i denna situation:

•En tillfällig nedsättning av energiskatten på el till 0,5 öre per kWh under en tremånaders-period för att minska näringslivets kostnader.
•Att staten övertar ansvaret för fordringar gällande energiskatt på el vid obeståndssituationer i företag.

Vi som elnätsföretag är i dag skattskyldiga för energiskatten på el och betalar därmed för våra kunders räkning in energiskatten till Skatteverket. Alla elnätsföretag agerar därmed som en mellanhand för statens räkning vad gäller uppbörden av energiskatt.

Med den kritiska situation som nu råder i näringslivet och där näringsidkare i allt större antal kommer på obestånd får detta stora spridningseffekter på elnätsföretagen som får ta hela kundförlusten vid en konkurs, även för obetalda energiskatter på el.

Läs mer på Energiföretagen Sveriges hemsida.
Energiföretagens hemställan går att läsa här.

Med vänliga hälsningar
Lena Stockman, tf vd och Chef Ekonomi & administration

Kvinna