Vi söker Chef säkerhet och beredskap

20 december 2023

De båda kommunägda bolagen Norrtälje Energis (NEAB) och Norrtälje Vatten och Avfalls (NVAA) verksamheter spelar en viktig roll i det cirkulära samhället. Våra verksamheter har stor betydelse för kommunens infrastruktur med flera centrala samhällsfunktioner. De ökade kraven på säkerhet, bland annat NIS2, gör att vi nu behöver stärka upp vår organisation med en Chef säkerhet och beredskap.

Här hittar du annonsen och hur du gör för att söka den. Senast 31 januari vill vi ha din ansökan.

Vattendrag med näckrosblad