Höjt elnätspris från 1 april 2023

3 mars 2023

Från den 1 april höjer vi våra elnätspriser. För den som bor i lägenhet innebär det cirka 20 kronor/månad och för den som bor i villa blir det cirka 90 kronor/månad i höjning. Anledningen till höjningen är att vi fått ökade kostnader från överliggande regionnät och förändringen gäller alla kunder anslutna till vårt elnät, både privat- och företagskunder.

Abonnemangspriset du betalar är fast och beror på storleken på din huvudsäkring (Ampere). Vilken säkringsstorlek du betalar för framgår på din faktura. Överföringspriset är rörligt, du betalar för varje överförd kilowattimme (kWh) du använder.

Från den 1 april höjs samtidigt nätnyttoersättningen till våra mikroproducenter. Är du mikroproducent kommer du alltså att få mer betalt per kilowattimme än tidigare för det överskott som din anläggning matar ut på elnätet.

Här kan du läsa mer om elnätspriserna.

Soluppgång med dimma