Vad påverkar elpriserna

14 september 2022

Sedan en ganska lång tid tillbaka nu upplever vi stora svängningar i elpriserna och det finns väldigt många faktorer som påverkar dem.  Några av de större faktorerna som just nu som påverkar elpriset är brist på inflöde av naturgas i Europa, kärnkraftverket Ringhals 4 kommer att stå still längre än planerat, prisnivåerna på kol och olja, ökande driftproblem med fransk kärnkraft, låga (och farhågor om ännu lägre) nivåer i vattenmagasinen inför vintern och mindre mängd vindkraft i södra Sverige. Tidningen Energi har skrivit en mer ingående och läsvärd artikel om varför elpriserna svänger så kraftigt just nu. Något som påverkar är också var i Sverige du bor på grund av de elområden landet är indelat i. Du kan läsa mer om både elområden och elpriser på Energiföretagens hemsida. Även Svenska Kraftnät har en bra sida som förklarar elområden som dessutom har med en rapport om hur det går med översynen av elområden i Europa.

Vad är elbörsen Nord Pool och spotpris?

Priset på el bestäms av tillgång och efterfrågan, men också av elnätets förmåga att föra över el inom och mellan elområden. De nordiska länderna har en gemensam marknad (elbörs) som heter Nord Pool men även till exempel Tyskland, Polen och de baltiska länderna köper el hos Nord Pool. Det är Nord Pool som sätter marknadspriserna från timme till timme (spotpris) i balans mellan utbud och efterfrågan.

Här kan du följa spotpriset på Nord Pool, en dag i förväg och per elområde:

Spotpris för SE1, norra Sverige
Spotpris för SE2, norra Mellansverige
Spotpris för SE3, södra Mellansverige
Spotpris för SE4, södra Sverige

För dig som vill se hur elpriset sett ut över tiden, ta en titt på historiska elpriser.

Kraftläget och Kontrollrummet

På sju sidor, Kraftläget på Energiföretagen i Sveriges hemsida, kan du läsa om vattensituationen samt hur elproduktionen, elanvändningen och handeln med el över gränserna ser ut. Du får också viss börsinformation via Kraftläget.

Svenska Kraftnäts hemsida finns Kontrollrummet där man kan få insikt i hur Sverige förbrukar el i förhållande till produktion. För att kraftsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el.

Samlade energispartips

Prisläget ser tyvärr just nu fortsatt tufft ut framåt. Sveriges regering jobbar just nu med ett antal åtgärder i försök att få ned priserna och även EU jobbar också med långsiktiga åtgärder för att stabilisera elpriset. Men till dess att något är genomfört så får man försöka göra det man kan för att hjälpa sin egen och andras ekonomi. Läs våra energispartips här.

Två barn som leker i vattenpölar