1899-projekt

Vi är engagerade på många olika sätt i samhället. Grundtanken är givetvis att våra affärsverksamheter ska vara till nytta och glädje för våra kunder. Men det är också viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Vi vill vara en aktiv del i samhället genom att bidra till olika samhällsinsatser med koppling till miljö samt skapa en förståelse kring hållbarhetsfrågor. På detta sätt vill vi tydligt visa samhällsengagemang och närhet till våra kunder. Det skapar värden för både invånarna och oss. Därav har vi valt att 1 öre per försåld kilowattimme av vår egen lokalproducerade el, med namnet 1899, går till hållbara samhällsinsatser i kommunen med syfte att bidra till en positiv hållbar utveckling för alla i Norrtälje kommun. För en normal villa handlar det om ungefär 150 kronor per år, för en lägenhet ungefär 20 kronor per år.

1899-el är den mest lokalproducerade el som går att köpa i Norrtälje kommun. Den miljövänliga elen produceras på Arsta kraftvärmeverk i Norrtälje där vi eldar med biomassa och framställer både el och fjärrvärme. Elen för alltså gott med sig för såväl omvärlden som för oss här hemma. År 1899 kom elen till Norrtälje – därav namnet.

Årets 1899-projekt blev en uppskattad repris av Hållbarhetsdagarna som sjätteklassarna i kommunen var inbjudna till. 

Läs gärna mer här nedan om våra projekt och fundera på om också du, ditt företag eller kanske bostadsrättsförening också vill vara med och bidra till en hållbar utveckling av kommunen. Det gör du genom att teckna ett 1899-avtal, som finns både som rörligt och fast avtal.

Här nedanför kan du läsa mer om vad vi gjort tidigare år!

År 2015

I vårt första 1899-projekt valde vi att rikta oss mot alla årskurs 9 klasser som finns i Norrtälje kommun. Vi bjöd in dem till en tävling som pågick under höstterminen 2015 och avslutades med presentation inför jury, prisutdelning och utställning på Pythagoras Industrimuseum i februari 2016.

Tävlingen gick ut på att planera och beskriva en ny stadsdel – på en konstgjord ö i Norrtäljeviken- med utrymme för både fantasi och en stor dos kreativitet. Frågor att ta ställning till var till exempel: Hur skall husen se ut? Hur planerar vi för att stimulera mångfald och ett hållbart miljöperspektiv? Hur ser energiförsörjningen ut? Hur många människor planerar vi för på ön?

Se gärna vår film för att se en bråkdel av allt fantastiskt eleverna skapade!

År 2016

2016 års 1899-projekt liknade mycket det första projektet vi genomförde – en tävling för niorna i kommunen. Tävlingsprojektet var påhittat men med verklighetsanknytning – planera nybyggnationen av den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje!

Vi hade 11 niondeklasser som deltog under höstterminen 2016 och som med stor entusiasm och kreativitet i januari 2017 redovisade sina härliga bidrag inför vår speciellt sammansatta jury. Fantastiska fysiska och digitala modeller som det var nedlagt många många timmars arbete på.

Eleverna hade varit väldigt kreativa och involverat ett flertal ämnen i skolan för att kunna bygga stadsdelen. Mycket funderingar och lösningar kring hur vi kan transportera oss mer utan bilar, passivhus, multisportarena, skulpturer av lokala konstnärer, linbana, könsneutrala omklädningsrum, växthus mellan huskropparna, garage med laddstolpar under husen, matkvarnar, strandpromenad, hus av trä och lera, vindträd, rökfritt, friktionsledningar under vägar för att skapa energi när fordon åker på dem och mer belysning utomhus för att skapa trygghet – imponerande så många idéer de har! Unisont önskar alla klasser att stadsdelen blir multikulturell och utan åldersgränser.

Se gärna filmen som presenterar en bråkdel av hela projektet!

År 2017

Vi bjöd återigen in kommunens alla elever i årskurs 9 att delta i vår tävling som pågick under höstterminen 2017. Denna gång gick projektet ut på att tävla om att skapa den mest självförsörjande miljövänliga kommunen i Sverige! Tävlingen avslutades med jurybedömning och prisutdelning i början av 2018.

Följande är lite av vad eleverna fick som underlag att utgå från:

Vi bor i en fantastiskt vacker kommun med grönskande landsbygd, härliga havsklippor, lena sandstränder och mycket vattenkontakt. Hur ska vi leva för att behålla vår bygd vacker i generationer framåt? Hur ska vi leva för att göra minst avtryck? Kan vi producera allt vi konsumerar innanför kommungränsen? Kan vi göra oss mer oberoende av övriga Sverige och världen? Kan vi återvinna mer?  Kan vi producera mer energi lokalt? Kan vi minska på transporterna? Hur kan vi agera för att behålla så mycket naturresurser och pengar inom kommunen som möjligt och därmed få bättre förutsättningar till förbättringar för unga som gamla? Med andra ord:

Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?

Det är dags att ändra på våra invanda beteenden och tänka i nya banor, och vi tycker det bästa är att ungdomar, med sina fria tankar, guidar oss andra in på nya vägar in i framtiden.

Med läroplanen som utgångspunkt var förhoppningen att många olika ämnen samverkade i projektet. Samhällskunskap, matematik, teknik, svenska, hemkunskap och bild är exempel på ämnen som berördes då klassen planerade, beskrev och visualiserade sin plan. Vi beskrev ramarna för projektet, resten var upp till klassens egen kreativitet, fantasi och engagemang.

En speciellt sammansatt jury ansvarade sedan för bedömningarna och vinnarna belönades med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

Årets härliga film finns att titta på här!

År 2018

Detta år använde vi samma tema och upplägg som år 2017 – ” Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?”

2018 års filmsammanställning från hela projektet finns att kika på här!

Gemensamt för alla år ovan var tävlingsformen och just för niondeklassare samt delmomenten som juryn bedömde utifrån:

• Projektplanens omfattning
• Presentationen
• Kreativa och smarta lösningar
• Ekonomiaspekten
• Källkritik
• Tekniska lösningar
• Energiförsörjningen
• Hållbarhet
• Integration

Priser som delats ut var från första pris på 25 000 kronor till tredje pris, Bästa projektplan, Bästa presentation, Bästa innovation och Bästa tekniska lösning på 5 000 kronor vardera.

År 2020

Hållbarhetsdagarna! Bara ordet låter härligt! Denna gång var det dags för alla i årskurs 6 i kommunen att komma och få ta del av Färsna gård, Agenda 2030 och gå på spännande rundvandring i vårt kraftvärmeverk Arsta. Läs och se mer om 2020-års dagar här!

År 2021

Hållbarhetsdagarna blev så bra år 2020 så vi beslutade att köra dem även år 2021. Vi fokuserar under dessa dagar på just hållbarhet och Agenda 2030 tillsammans med pedagogerna på Färsna gård. Läs mer här om vad dagarna innehöll.

År 2022

För tredje året på raken så genomförde vi Hållbarhetsdagarna ihop med Norrtälje Naturcentrum. Vi höll till både på Färsna gård och Arsta Kraftvärmeverk och hade en otroligt intressant och givande dag ihop med de nio sjätteklassarna som kom. Läs mer här om Hållbarhetsdagarna 2022.

År 2023

För fjärde året i rad genomförde vi Hållbarhetsdagarna och det ihop med Norrtälje Naturcentrum samt Utvecklingscentrum för Vatten.
Vi hade åtta sjätteklasser på besök under varsin dag. Läs mer här.

1899 Energi för bygden in i framtiden logotyp