Strömavbrott 15 november i Norrtälje stad

13:59 Kabelbrott har skett på en kabel, vilket orsakade ett avbrott ca 15 min i Norrtälje stad.

Omkoppling i nätet har skett så alla har strömmen åter och reparation av kabel har påbörjats.