Elproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk. Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor.

Så här ansluter du till elnätet

All anslutning av elproduktion ska anmälas till vårt elnätsföretag. Vi behöver bland annat information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting för anslutning under förutsättning att du har småskalig elproduktion.

Installationen av din produktionsutrustning ska göras som en fast anslutning (inte med stickpropp) av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss på Norrtälje Energi och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver för själva anslutningen.

Vi följer EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)” och den kompletterande föreskriften EIFS 2018:2 för anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet. De innebär att installatören och innehavare av anläggningen gemensamt ansvarar för att produktionsutrustningen uppfyller dessa krav och att ”Anmälan elproduktion” görs med underskrift av båda parter. Den påskrivna anmälan sänds in av installatören via föranmälan.nu.

Här finns kortfattat informationsunderlag till installatörer av solcellsanläggningar. I dokumentet redogörs för vilken effekt som ska anges i den föranmälan som görs i samband med inkoppling av en solcellsanläggning till elnätet, eller vid ändring av en befintlig solcellsanläggning.

Här finns också en guide som ska hjälpa solcellsleverantören att i ett tidigt skede granska mätplatser om behov av åtgärder finns för det kommande mätarbytet.  Kunden kan då informeras om detta och åtgärda sin mätplats så att solcellsanläggningen kan aktiveras.

Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Kolla vad som gäller där du bor och kontakta eventuellt stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för att koppla in egen utrustning för elproduktion.