Elproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk. Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor.

Så här ansluter du till elnätet

All anslutning av elproduktion ska anmälas till vårt elnätsföretag. Vi behöver bland annat information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting för anslutning under förutsättning att du har småskalig elproduktion.

Installationen av din produktionsutrustning ska göras som en fast anslutning (inte med stickpropp) av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss på Norrtälje Energi och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver för själva anslutningen.

Vi följer EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)” och den kompletterande föreskriften EIFS 2018:2 för anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet. De innebär att installatören och innehavare av anläggningen gemensamt ansvarar för att produktionsutrustningen uppfyller dessa krav och att ”Anmälan elproduktion” görs med underskrift av båda parter. Den påskrivna anmälan sänds in av installatören via föranmälan.nu.

Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Kolla vad som gäller där du bor och kontakta eventuellt stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för att koppla in egen utrustning för elproduktion.