Elproduktion

Mindre elproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solpaneler eller mindre vindkraftverk. Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor.

Så här ansluter du till elnätet

All anslutning av elproduktion ska anmälas till vårt elnätsföretag. Vi behöver bland annat information om produktionseffekten för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting för anslutning under förutsättning att du räknas som mikroproducent.

Installationen av din produktionsutrustning ska göras som en fast anslutning (inte med stickpropp) av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss på Norrtälje Energi och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver för själva anslutningen.

Vi följer EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)” och den kompletterande föreskriften EIFS 2018:2 för anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet. De innebär att installatören och innehavare av anläggningen gemensamt ansvarar för att produktionsutrustningen uppfyller dessa krav och att ”Anmälan elproduktion” görs med underskrift av båda parter. Den påskrivna anmälan sänds in av installatören via föranmälan.nu.

Ibland behövs bygglov för att få sätta upp en egen produktionskälla. Kolla vad som gäller där du bor och kontakta eventuellt stadsbyggnadskontoret för ansökan om bygglov. Bor du i lägenhet behöver du tillstånd från fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen för att koppla in egen utrustning för elproduktion.

Information om Egen elproduktion – Mikroproduktion

Anmälan elproduktion

Prislista Egen elproduktion – Mikroproduktion

Större elproduktion

Vill du ansluta vindkraft eller annan större elproduktion?
Läs mer om årliga avgifter, ersättning och avtalsvillkor för:

Småskalig elproduktion upp till 1 500 kW

Elproduktion över 1 500 kW