Avtalsvillkor Fjärrvärme

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet och enskilt bruk. 

Allmänna avtalsvillkor för konsument är framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare har fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Energiföretagen Sverige och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta.