Fakta och myter om elmarknadenMan som pekar på lampor

Lilla elskolan lär dig att räkna ut ett ärligt elpris

Att hålla koll på det billigaste elpriset kräver lite tid och engagemang. Priserna ändras hela tiden så vill du följa elprisets utveckling krävs det att du kontrollerar bolagen kontinuerligt.
Elpriserna styrs i grunden av marknadspriset på el. Det i sin tur sätts utifrån tillgång och efterfrågan. Kalla vintrar skapar stor efterfrågan som driver upp priset. Perioder med mycket regn och snö påverkar däremot priserna neråt, eftersom vattenmagasinen fylls på. Aktuella bränslepriser och om kärnkraft produceras eller inte, påverkar också priset rejält.

Jämför rätt elområde

Sverige är sedan den 1 november 2011 indelat i fyra olika elområden. Priset för el kan variera mellan de olika områdena. Genom införandet av elområden hoppas man att ny produktion byggs där elen behövs som mest och att man tydligare ska kunna se var nätet behöver stärkas. Då kan man dessutom få bort långa överföringar via stamnätet, som är dyrt att underhålla och som tappar mycket kraft på vägen.
Vissa områden i landet har lägre energiskatt än övriga landet. Det gäller alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby. Var du bor påverkar alltså elpriset. Det innebär att du alltid ska fråga efter priset just precis där du bor. Om du fått elpris för ett annat elområde kan det nämligen vara helt fel.

Fast eller rörligt pris?

De flesta bolag erbjuder både fast och rörligt elpris. Ett rörligt pris följer marknadspriset både uppåt och neråt, medan det fasta ligger på samma nivå under hela avtalsperioden.

Undvik anvisat pris/tillsvidarepris

Om du inte gör ett aktivt val och tecknar ett elavtal får du per automatik ett anvisat avtal/tillsvidareavtal hos många elbolag. Det är så gott som alltid det dyraste alternativet, oavsett elbolag. Så om du inte vill sätta dig in i elbranschen, är det i alla fall klokt att välja ett avtal från vilken leverantör som helst.

Koll på elcertifikatet

Elcertifikat är en avgift som alla elkunder betalar när de köper el. Avgiften infördes i maj 2003 efter ett riksdagsbeslut. Intäkterna går direkt till de elbolag som producerar förnybar el (förutom storskalig vattenkraft, som är ett undantag). Med elcertifikat vill man gynna förnybar elproduktion. Sedan elcertifikat infördes har det tillkommit cirka 20 TWh förnybar el i Sverige fram till maj år 2019. Kostnaden för elcertifikat varierar mellan olika bolag och får inte faktureras separat.

Fasta avgifter

De flesta bolag tar ut en fast avgift varje år. Den fasta avgiften ska bland annat täcka elbolagets administrativa kostnader. Ibland räknas inte de fasta kostnaderna in i elpriset. Tänk därför på att kontrollera att det är med i det totala priset.
En fast avgift kan kanske kännas som en liten sak, men om du slår ut den fasta avgiften på din förbrukning kan ett pris som vid första anblicken verkar lågt i själva verket bli rätt högt.

Begär ett totalpris

Var överhuvudtaget noga med vad som ingår i det pris du fått. Se till att du tittar på totalpriset, där både elpris,  moms, elcertifikat och eventuell fast avgift ingår.
Tänk på att alltid jämföra samma typ av pris. En del bolag anger månadskostnad för den fasta avgiften, andra beräknar den på årsbasis. Olika bindningstider påverkar också vilket pris du får.
Som privatperson ska moms ingå i det pris du betalar. Så tänk på att kolla att momsen är inräknad!

El till inköpspris

”El till inköpspris” innebär att du får samma pris som elbolaget köper in för. Fundera på hur elbolaget egentligen överlever och kan betala löner till sina anställda. Kontrollera sedan att inga extra kostnader tillkommer. I många fall finansieras bolagets kostnader med höga fasta avgifter, mycket höga priser för elcertifikat och felaktig redovisning av så kallat självkostnadspris.
Ibland har elbolag kampanjer med extra billigt pris. Som förstagångskund eller extra trogen kund kan du också få förmåner hos en del bolag. Så håll utkik efter bra priser men glöm inte att kolla elpriset enligt konstens alla regler innan du bestämmer dig. Har du fått ett bra totalpris där allt är med, och priset gäller för den ort där du bor, ja då är det bara att slå till!

En oberoende jämförelse

Om du vill jämföra elpriser på nätet ska du välja en sajt som är oberoende och visar priserna för alla elbolag. Många nätsidor tar enbart med priser från de elbolag som sponsrar sajten. På så sätt hamnar många bolag utanför jämförelsen. En helt oberoende jämförelsesida är elpriskollen.se, som drivs av statliga Energimarknadsinspektionen.

Tänk lokalt

Och till sist…tänk på att skillnaden i elpris mellan olika bolag ändå handlar om ganska små summor jämfört med exempelvis nätavgift och moms. Om du får ner ditt elpris med 1 öre per kWh och har en förbrukning på 20 000 kWh, så har du sparat ungefär 200 kronor på ett år.

Bor du i Norrtälje kommun och köper el av Norrtälje Energi så köper du dessutom el av dig själv. De pengar du betalar gynnar sysselsättning och skatteintäkter i regionen. På köpet får du el från ett bolag där vinsten återinvesteras i den kommun du bor i.

Byta elleverantör

Som elkund kan du fritt välja vem du vill köpa din el av. Själva transporten av el hem till dig står det nätbolag som äger elnätet för. Nätbolag kan du inte välja. Men du kan alltså välja av vilken elleverantör du köper den el du använder.
Vill du byta till oss tar vi hand om hela processen. Det enda du behöver göra är att teckna ett avtal här på hemsidan eller ringa. Kontrollera först att du inte är bunden av något avtal med en annan leverantör. Bryter du ett ingånget avtal i förtid blir du ersättningsskyldig.
Du får en bekräftelse av oss på det avtal du tecknat. Därefter tar vi kontakt med din nätägare. Din elmätare blir avläst och din nuvarande elleverantör skickar ut en slutfaktura till dig. Vi tar sedan över leveransen från önskat datum, eller så snart det är möjligt.
Leverantörsbyte kan genomföras när som helst i månaden, med två veckors varsel.
Är du kund hos oss idag och byter till en annan elleverantör är det omvänt din nya leverantör som meddelar vårt nätbolag. Kontrollera att du inte är bunden av något avtal med oss innan du påbörjar ett leverantörsbyte. Bryter du ett ingånget avtal i förtid blir du ersättningsskyldig. Har du rörligt elpris är uppsägningstiden i regel tre månader.
Om du bor inom vårt nätområde får du alltid en faktura från Norrtälje Energi, även om du valt en annan elleverantör. Det är nätbolaget som tar betalt för ditt nyttjande av elnätet.