Vårt ansvar

Norrtälje Energi har en koncentrerad kärnverksamhet med produkter och tjänster inom el, elnät, fjärrvärme och fiber. Genom våra engagemang och erbjudanden strävar vi efter att underlätta kundernas vardag, bidra till en hållbar samhällsutveckling och skapa en attraktiv kommun. Vi gör inte allt, men vi är riktigt bra på det vi gör. Vi ägs dessutom av kommunen så vår ekonomiska vinst kommer alltid invånarna tillgodo.

En ikon föreställande ett hjärtaFör våra barn

Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför värnar vi såklart lite extra om dem. Det gör vi genom att stötta många lokala barn- och ungdomsverksamheter. Vi driver egna ungdomsprojekt, med hjälp av våra 1899-kunder och lokala aktörer, med syfte att öka ungdomarnas intresse för hållbarhet och energi.

En ikon föreställande ett lövFör vårt klimat

Miljöfrågorna står högt på agendan hos oss och vi tar kontinuerligt stora och små steg mot ett hållbart samhälle. Vi vill som energibolag ta vårt ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. Därför är all vår el grön och kommer från sol, vind, biobränsle och vatten och vår fjärrvärme bygger på bioenergi och spillvärme. Vi strävar efter att bli en helt fossilbränslefri organisation senast 2030

En ikon föreställande ett husFör vår hembygd

Våra verksamheter ska vara till nytta och glädje för våra kunder. För oss är det viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. 

 

Läs gärna om våra strategier och mål i vår Hållbarhetspolicy.
Mer information om oss och vårt hållbarhetsarbete finns i Årsredovisning & hållbarhetsrapport Norrtälje Energi 2023, Hållbarhetsrapport år 2022 och  Hållbarhetsrapport år 2021.

Gemensam kraft logotyp

Har du funderat på vad kraften i Norrtälje är? Att kraften är du. Vi. De val vi gör. Du väljer för framtiden för att du bryr dig om nästa generation. Det gör vi också. Det är därför vi enbart erbjuder grön el. Det är därför hållbarhet är så viktigt för oss. För att de val vi gör i dag formar vårt samhälle i morgon. Därför stödjer vi ett 40-tal barn- och ungdomsföreningar varje år. En av dem är med i vår reklamfilm som du kan se här nedan.  För vi vill berätta att det handlar om dig, om oss. Kraften att kunna välja. Kraften i Norrtälje är vi!