Vårt ansvar

Vi tar ansvar för klimatet, för barnen och vår gemensamma hembygd. På så sätt gör vi det lätt för dig att göra ett hållbart val. All vår el är nämligen grön: från sol, vind, biobränsle och vatten. Vi har ett viktigt samhällsansvar och vår vinst återinvesteras därför i kommunen. Vi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med en tydlig barn- och ungdomsinriktning. Det skapar värden för både oss och många ungdomar i kommunen.

För vårt klimat

Miljöfrågorna står högt på agendan hos oss och vi tar kontinuerligt stora och små steg mot ett hållbart samhälle. Vi vill som energibolag ta vårt ansvar för att stoppa den globala uppvärmningen. All vår el är grön från sol, vind, biobränsle och vatten. För att minska utsläppen från företagets bilar har bilflottan efterhand utökats med tre elbilar samt ett flertal hybridbilar. Men vi siktar högre än så. Vi tankar alla våra egna dieseldrivna bilar med miljödieseln 100% HVO. Det gör att vi minskat utsläppen från våra bilar med 90 procent då 32 000 liter fossil diesel bytts ut mot ett miljövänligare alternativ.

För våra barn

Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför värnar vi såklart lite extra om dem. Det gör vi genom att stötta lokala barn- och ungdomsverksamheter och totalt så sponsrar vi för tillfället 40 barn- och ungdomsverksamheter i kommunen. Det är en mix av föreningar inom allt från kultur till idrott.

Vi driver även egna ungdomsprojekt med syfte att öka ungdomarnas intresse för hållbarhet och energi. 2018 års projektarbete hade temat: ”Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?” Vinnarna belönades med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

För vår hembygd

Våra verksamheter ska vara till nytta och glädje för våra kunder. För oss är det viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Vi är också måna om att värna om hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till detta. Vi är därför med och sponsrar en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och idrott. Vi vill på detta sätt tydligt visa vårt samhällsengagemang och närheten till våra kunder. På samma grund vilar vår sponsringspolicy. Det vi sponsrar ska långsiktigt bidra till en positiv bild av vår kommun.