Avtalsvillkor Elhandel

Vi tillämpar energibranschens allmänna och särskilda avtalsvillkor för leverans av el gällande både konsumenter och näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen i samarbete med Konsumentverket. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med gällande villkor på både svenska och engelska.

Dessutom finns här Norrtälje Energi Försäljnings AB´s tillägg till gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som gäller fram till 31 augusti 2022.
Från och med 1 september 2022 gäller Norrtälje Energi Försäljnings AB´s Särskilda avtalsvillkor.