Avtalsvillkor Elhandel

Vi tillämpar energibranschens allmänna och särskilda avtalsvillkor för leverans av el gällande både konsumenter och näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen i samarbete med Konsumentverket. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med gällande villkor på både svenska och engelska.

Dessutom finns här Norrtälje Energi Försäljnings AB:s Särskilda villkor.