Fastighetsägare och lägenheter

Hyresgästernas valfrihet med framtidens teknik

Bredbandsinvesteringen handlar inte bara om snabbare internet och möjligheten att ladda hem långfilmer. Det handlar om hyresgästens valfrihet, som innebär att du överlåter till hyresgästen att själv välja sina bredbandstjänster – lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning.

Du investerar i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, stärker fastighetens värde, gör fastigheten mer attraktiv att bo och verka i, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för dig och dina hyresgäster. Kan det göras klokare? Dessutom investerar du i en teknik som idag är grunden för den framtida distributionen av data, radio/tv, musik och telefoni, samt bereder väg för alla idéer och lösningar inom intelligenta hem och fastighetsautomation.

Bostadsrätter och samfälligheter

Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper en anslutning. Kontakta styrelsen eller ordföranden för föreningen och driv på anslutning till fibernätet. Föreningen utser en kontaktman som ansvarar för kontakten med oss.

Hyreslägenheter

Knuffa på

Om fastigheten inte är ansluten kan du tillsammans med andra hyresgäster knuffa på genom att kontakta fastighetsägaren och dessutom skicka in en intresseanmälan till oss. Ange vilken adress du har och vem som är din fastighetsägare/hyresvärd. Då skickar vi ett informationsmaterial till din fastighetsägare och berättar mer om vad en anslutning innebär.

Fastighetsnät

Om fastigheten är ansluten men du saknar uttag till din lägenhet eller lokal så bör du kontakta fastighetsägaren och be dem dra ett fastighetsnät så att du kan utnyttja nätet.

Fyll i kontaktformuläret nedan så kikar vi på möjligheterna att fiberansluta fastigheten!

Kontakta mig