Nybyggnation

Bygg med fiber från början

Anslutningen till stadsnätet är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investering du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den. Stadsnätet ger obegränsad kapacitet för framtiden.

Samhällsnyttig infrastruktur

Stadsnätet bygger en viktig samhällsnyttig infrastruktur till glädje för alla i kommunen. På den här fiberinfrastrukturen kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer och en mångfald med prestandakrävande tjänster till kommunens invånare och företag.

Vem vill sitta inlåst?

Den monopolistiska tiden är förbi – en ny folkrörelse är på frammarsch som kräver valfrihet i näten. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och Stadsnätsföreningen föreskriver öppna nät där människorna själva ska kunna göra sina egna val. Inlåsningseffekterna i stadsnätet är eliminerade.

Enkelt för fastighetsägarna

Stadsnätet levererar en komplett plattform för tv, telefoni och internet. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. De är idag fullt medvetna om de olika kommunikationsalternativen och förstår vilket värde de genererar.

Stadsnät kopplas samman

Vi är inte ensamma om att bygga stadsnät. Ser man det ur regional eller nationell vinkel så är stadsnäten den sista länken i en ny regional öppen nätstruktur. Tillsammans med andra stadsnät bygger vi supersnabba motorvägar som knyter samman människor och verksamheter.

De öppna stadsnäten håller på att förändra bredbandskartan i syfte att ge användarna det de mest vill ha: höga prestanda och valfrihet.

Fiberslangar på en gräsmatta