Tillgänglighetsredogörelse för norrtaljeenergi.se

Norrtälje Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi:

  • Vad digital tillgänglighet är.
  • Hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För norrtaljeenergi.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppdateras löpande med utgångspunkt i att förbättra tillgängligheten för alla.

Vi vet om att vissa delar av webbplatsen inte är anpassade för uppläsningsprogram.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

West Art Communication AB har gjort en oberoende granskning av https://www.norrtaljeenergi.se

Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande samt samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Senaste bedömningen gjordes den 17 augusti 2023 och är godkänd av West Art Communication AB.

Granskningsmetod

  1. https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista
  2. Siteimprove Accessibility Checker
  3. https://wave.webaim.org/
  4. Colorblindly
  5. PageSpeed

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 augusti 2023.