Om Elpriser

1899-el

1899-elen produceras på Arsta kraftvärmeverk i Norrtälje där vi eldar med biomassa och framställer både el och fjärrvärme. Det extra fina med 1899-elen är att 1 öre/kWh oavkortat går till olika samhällsinsatser med syfte att bidra till en positiv hållbar utveckling för alla i Norrtälje kommun. För en normal villa handlar det om ungefär 150 kronor per år och en lägenhet ungefär 20 kronor per år. Läs mer här. 1899-el är förnybar och därmed godkänd att använda för företag som är KRAV-certifierade.

Vattenel

Vattenel kommer från Älvkarleby kraftverk och följer det internationellt erkända EPD- systemet (Environmental Product Declaration). Vattenelen är förnybar och därmed godkänd att använda för företag som är KRAV-certifierade.

El märkt Bra Miljöval

El märkt Bra Miljöval, en blandning av förnybar el från sol, vind, vatten och biomassa som är miljömärkt av Naturskyddsföreningen. El märkt Bra Miljöval är också förnybar och därmed godkänd att använda för företag som är KRAV-certifierade och/eller Bra Miljövals-certifierade. Vi säljer miljömärkt el under Vattenfalls licens.

Fast elpris

Fast elpris är för dig som vill göra annat än tänka på elpriset och elmarknadens svängningar. Välj mellan bindningstider från 5 månader till 3 år. Det är tryggt, långsiktigt och du vet vilket elpris du har under en längre tid.

Rörligt elpris

För dig som är nyfiken och följer elmarknaden.

Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och innebär risker, men också möjligheter. Jämför med banklån och räntor. Tänk igenom vilken möjlighet och risk du är beredd att ta. Om du har rörligt elpris kan du när som helst byta till något av våra fastprisavtal.

Vad består rörligt elpris av?

  • Vårt rörliga elpris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen. Du betalar vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat, vårt påslag och moms. Årsavgift tillkommer.
  • Om din el mäts månadsvis, vilket är vanligast, är vårt inköpspris elpriset timme för timme på den nordiska elbörsen, spotpriset, sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i för f.n. elprisområde 3 (SN3) samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska kraftnät.
  • Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden.

Uppsägningstid rörligt pris:

Om du har Rörligt elpris hos oss och i stället vill teckna tidsbundet elpris med oss så går det bra. Skiftet sker då tidigast den 1:a i närmast förestående månad. Om du har Rörligt elpris och vill säga upp det så gäller en kalendermånads uppsägningstid. Exempel: om du säger upp avtalet den 12 oktober så upphör avtalet att gälla den 1 december.

Medelspotpris är det genomsnittliga priset på nordiska elbörsen. Det är det timvisa spotpriset som ligger till grund för vårt rörliga pris.

Anvisat elpris

Anvisningsavtal

För att få el till din bostad måste du ha två avtal. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet genom vilket elen distribueras och ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.
Om du inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in så anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Norrtälje Energi AB anvisar inflyttade kunder som inte gjort någon annat val till Norrtälje Energi Försäljnings AB.

Därför får du anvisningsavtal

Om du som kund inte har kontaktat oss på Norrtälje Energi Försäljnings AB och därmed inte har kunnat godkänna några avtalsvillkor, får du som är nyinflyttad ett Anvisningsavtal. Anvisningsavtal är ett avtal som gäller tillsvidare utan någon uppsägningstid. De enda villkor som tillämpas är de allmänna avtalsvillkoren för branschen som tagits fram i överenskommelse med Konsumentverket. Som nyinflyttad får du omgående information rörande det anvisade avtalet och de priser som gäller.

Det anvisade priset bygger på rörligt elpris inklusive elcertifikat och Norrtälje Energi Försäljnings AB´s påslag och riskpremie. Eftersom priset följer det rörliga elpriset så sätts innevarande månads pris först när månaden är slut.

Historiska elpriser

Vi har sparat lite historiska elpriser för rörligt avtal under några år och är du nyfiken finns de att kika på här.

Norrtälje Energi har leveransplikt

Om du aktivt säger upp ett elavtal hos oss utan att göra något annat val har vi så kallad leveransplikt till dig. Det betyder att vi ansvarar för att du får ström till ditt hem till dess att något annat elhandelsföretag tar över leveransen till dig. Även i dessa fall får du ett anvisningsavtal.

Eftersom priset på det anvisade avtalet oftast är högre än såväl rörligt elpris som fast elpris rekommenderar vi dig att välja något av våra andra avtal istället. Det kan du göra redan här och nu – gå till Teckna elavtal.