Anmälan till Konsumentverket

Vi vill varna för bluffsamtal via telefon och torgförsäljning

Motsatsen till trygghet är när man känner sig osäker, speciellt om någon försöker utnyttja detta. Det finns oseriösa säljare som utger sig för att representera Norrtälje Energi och som via telefon och dörrknackning säljer elavtal till och från i vår kommun. Om du råkar ut för ett sådant samtal eller besök ber vi dig att göra en anmälan hos Konsumentverket. Anmälan kan du göra anonymt om så önskas. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i din enskilda tvist med företaget. Däremot kan en anmälan innebära att ett företag i framtiden tvingas att ändra sig, till exempel i marknadsföring eller i avtalsvillkor.

Ring gärna oss och rådgör om du känner dig lurad och vill ha hjälp. Om du ringer oss får vi dessutom en chans att sätta stopp för dessa falska säljare. Väldigt många blir också lurade via telefon (eller via en signatur på en surfplatta på torget till exempel) att lämna en tidsobegränsad fullmakt för elhandel. Den inspelade/signerade fullmakten, eller fulmakten som vi vill kalla den, kan det bolaget sedan använda för att byta elhandlare åt dig när de helst önskar och inhämta dina privata uppgifter om din elförbrukning. Det kan bli stora kostnader för dig och vi råder dig att återkalla fullmakten om du inte vill att den ska gälla längre då den som sagt ofta inte är tidsbegränsad.

Via länken nedan kan du läsa mer om anmälan hos Konsumentverket.