Elnät – bra att veta

Mer än 13 varv runt jordklotet. Det är den samlade längden på det svenska elnätet. Över hela landet slingrar sig kraftledningar med förgreningar ut i landet i ett finmaskigt elnät. Det är en väl utvecklad infrastruktur, som har betyttBadboll i form utav en jordglob på en gräsmatta lika mycket för Sveriges välstånd som våra vägar och järnvägar.

Elektrifieringen av Sverige började tidigt och redan i slutet av 1800-talet fick vissa städer elektrisk belysning. Efter hand som vattenkraften byggdes ut från början av 1900-talet, växte ett stamnät fram för den el som skulle transporteras från kraftverken.

Dagens elnät har tre nivåer

  • Lokala elnät
  • Regionala elnät
  • Stamnätet

Idag är det svenska elnätet cirka 54 500 mil långt – motsvarande 13,6 varv runt jorden.
Av dessa är 32 950 mil jordkabel och 21 550 mil luftledning. Det svenska elnätets leveranssäkerhet till kund ligger på hela 99,98 procent.

Norrtälje Energi äger och underhåller det elnät som finns i Norrtälje, Rimbo och Rånäs-området. Så oavsett om du är elhandelskund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt.

Om du är vår elnätskund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag, istället för en samlad faktura.

Vårt elnät ser till att cirka 17 000 kunder får el levererat fram till sitt boende, affärslokaler, föreningslokaler och sjukhus med mera.

Ska du flytta, ta över ett elabonnemang eller av annan anledning undrar över vem som äger elnätet i ett visst område eller ort så är bästa vägen att söka via nätområden.se. Spännande karta då den myllrar av olika elnätsbolag i hela Sverige – både stora och små. Här nedan ser du vårt eget elnätsområde som heter NTEKarta över elnätsområde

Alla elnätsbolag i landet har bland annat ellagen, Elmarknadshandboken och en massa föreskrifter att förhålla sig till. 

Övervakningsplan

Sedan 1 juli 2005 är den som har nätkoncession i ett område skyldig att upprätthålla en så kallad övervakningsplan. Övervakningsplanens syfte är att säkerställa att elnätsföretag, i det här fallet Norrtälje Energi AB, inser vikten av att agera objektivt och inte otillbörligt gynna någon aktör på marknaden.

Varje år ska elnätsföretaget även rapportera de åtgärder som utförts enligt övervakningsplanen. Den årliga rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och för den som är intresserad finns den även att ladda ner i pdf-format här nedan.