ÅngerrättKvinna pekar på budskapet tillåtet att tänka

Om du köper något på distans, till exempel via internet, av en telefonförsäljare, av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal/försäljare som kommer hem till dig har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige.
Ångerrätten finns i distans- och hemförsäljningslagen (2 kap. 2 § p. 9) och gäller endast vid köp på distans och avtal utanför affärslokaler. Lagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Ångerfristen finns också med som punkt i branschens allmänna avtalsvillkor som vi tillämpar. Ångerfristen gäller från den dag du som konsument ingår avtal med näringsidkaren. Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (till exempel ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda ångerblanketten nedan. I vårt fall är det viktigt att det finns med uppgifter så vi kan identifiera vilket avtal det gäller.

Följ nedan länk till Konsumentverkets hemsida om du vill läsa mer om ångerrätten. Nedan finns också länk till distansavtalslagen i sin helhet.